Kurs og etterutdanning for PPT og BUP

Dato for ulike kurs finner du i nettbutikken, der du også kan melde deg på. Ingen betaling i nettbutikken – vi sender faktura.

Kurs som gjelder CAS/ CAS2

Seminar med Jack Naglieri og Kathleen Kryza

Kathleen Kryza har inspirert tusenvis av barn og pedagoger verden rundt med dynamiske presentasjoner og bøker om dynamisk undervisning. Hun har bakgrunn som høyskolelektor, lærer og spesialpedagog.
Kryza kombinerer hjernebasert forskning med praktiske, brukbare strategier i presentasjonene sine. Hun er en av dem som har vært med å legge innhold i “mindset”-begrepet,og  er særlig opptatt av hvordan en som lærer kan vise at en verdsetter elevene kulturelt, akademisk og følelsesmessig.
Jack Naglieri er Research professor ved University of Virginia og professor emeritus ved George Mason University i Washington.
Han har utviklet tester som er i utstrakt bruk verden rundt, blant annet WNV (Wechsler’s Nonverbal Scales), CAS2 og sredskap for autismespekter-kartlegging. Han har også publisert og bidratt i en rekke bøker, og mer enn 500 paper og forskningsartikler.
Hans nyeste arbeider gjelder kognitiv kartlegging, tiltak for kognitive prosesser, autismespekterdiagnoser, lærevansker og evnerike barn og rettigheter til spesialundervisning.
Naglieri er også kjent for sin “Consistency-Discrepancy”-modell, som er nyttig i arbeid med barn og unge som har vansker i skolehverdagen fordi den knytter personens typiske måter å lære på til det han eller hun har vansker med å lære.
Jack Naglieri har gitt seminar i Norge før – og mange gleder seg til å høre ham igjen.

Påmelding (1) til seminar med Jack Naglieri 15. mars: Intelligence Redefined as PASS Neurocognitive Abilities using the CAS2

Påmelding (2) til seminar med Kathleen Kryza og Jack Naglieri 16. mars: Think Smart for School and Life: Teaching from a Neurocognitive Perspective

Påmelding (3) til begge dager.

Dette seminaret er en del av PASS-prosjektet, som har støtte fra Innovasjon Norge.

 

CAS2 sertifiseringskurs

CAS sertifiseringskurs gir innføring i evnetesten Das&Naglieri: Cognitive Assessment System CAS, og er en del av sertifiseringsordningen for testen.
For å bli sertifisert kreves master, hovedfag eller embetseksamen i psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller tilsvarende. Er du usikker på om du tilfredsstiller kompetansekravene, kan du sende en forspørsel med CV til oss og be om en vurdering. For å bli sertifisert for bruk av CAS må du ha rett kompetanse, ha gjennomført CAS sertifiseringskurs, ha gjennomført tre testopptak, og sende inn en søknad om sertifisering sammen med testrapport og og kopi av noteringshefte og svarhefter for ett testopptak.
Kursprogram for CAS2 sertifiseringskurs
Påmelding

 CAS/ CAS2 tolkning – tiltak – vedlikehold

CAS- tolkning og tiltakskurs  er for deg som har CAS sertifisering og ønsker mer dybde både når det gjelder teori, tolkning og tiltak. I dette kurset blir PASS-teorien i større grad relatert til aktuelle opplæringsmål enn det er tid til i sertifiseringskurset. Vi tar gjerne utgangspunkt i “case” – og oppfordrer derfor deltakere til å ta med egne CAS profiler, gjerne sammen med annen kartlegging for de det gjelder. Felles drøfting om case gir nye innspill – og vi får glede av hverandres erfaringer.
Dette kurset krever ikke sertifisering, så om du fremdeles arbeider med sertifiseringen og trenger oppdatering, er du velkommen til å delta.
Kursprogram for CAS tolkning og tiltak
Påmelding

CAS2 Oppdatering

CAS2 er gjenkjennelig for den som kan CAS, men med såpass mange forskjeller at vi anbefaler et oppdateringskurs. Dette kurset gir også innføring i nye muligheter som er gitt med sammensatte indeksskårer for eksekutivfunksjoner, arbeidsminne, verbalt og nonverbalt innhold, og en auditiv/ visuell sammenligning.
I kurset ser vi også litt grundigere på  reliabilitet og validitet for testen enn det er rom for i sertifiseringskurset.

Se kurstilbud

Toscanakurset 2018

Toscanakurset 20.-27. september har CAS/CAS2 -tolkning og tiltak som tema. Kurset vil også omfatte innholdet i CAS2 oppdateringskurset, slik at dette blir overflødig.
Det betyr at vi i kurset ser  litt grundigere på  reliabilitet og validitet for testen enn det er rom for i sertifiseringskurset, Vi vektlegger tolkning og tiltak, og ber deltakerne ta med egne case. CAS2 har nye muligheter, og disse presenteres.
Toscanakurset kombinerer det faglige med det sosiale, og med det å være turist i Toscana. Vi holder til i middelalderbyen Monteverdi Marittimo, en by som har beholdt det autentiske preget. Den siste dagen er vi i Roma, med muligheter for å se de mest kjente stedene og kjenne på stemningen i “den evige stad”.
Påmelding Toscanakurset 2018

ACFS-no kurs

Kurset er et to dagers sertifiseringskurs for bruk av ACFS-testen; Lidz & Jepsen: Application of Cognitive Functions Scale – ACFS-no. Dette er en dynamisk test av kognitve funksjoner hos førskolebarn i alderen 3-5 år. ACFS er et praktisk test/kartleggingsverktøy der test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvordan barnet bruker kognitive prosesser under oppgaveløsning og i en læringssituasjon.  Testen gir skårer som viser effekten av intervensjonsfasen. Fokus for kartleggingen er den nærneste utviklingssonen, det barnet mestrer med litt støtte. Testen gir også et systematisk grunnlag for atferdsvurdering under oppgaveløsning.
Kompetansekrav: Lærer (barnehage/skole), spesialpedagog, vernepleier, barnevernspedagog  eller tilsvarende.
Kursprogram for ACFS-kurs

Kursdato og påmelding til kurs

TONI-4 kurs

KOMPETANSEKRAV: Testkompetanse for evnetester.
Dette er et dagskurs med innføring i evneteorier og praktisk bruk av evnetesten Test Of Nonverbal Intelligence – fjerde utgave. Instruksjonen og respons er  i muntlig form eller med bevegelser. Den som testes kan svare med bevegelser så som peke, nikke, eller blunke. Denne testen passer godt for personer som har vansker med språk, hørsel, eller motorikk, og for personer med minoritetsspråklig bakgrunn.  Testen er på engelsk, slik at den som bruker testen selv må oversette instruksjonene. Den har amerikanske normer.
Kursprogram til TONI-4 kurs
Påmelding til kurs

ASRS-kurs

Kurset gir en innføring i testen og testens psykometriske tolkning.
Kompetansekrav: minimum 60 stp spesialpedagogikk, psykologi, bachelor i spesialpedagogikk. og lignende. Arbeid i PPT, BUP eller privat.
Testen: ASRS – Goldstein & Naglieri: Autisme Spectrum Rating Scale. Dette er et viktig kartleggingsverktøy for å kartlegge Autismespekter-forstyrrelse som er standardisert ut fra forekomst av atferd i en populasjon. Bruk av standardskårer gjør det lett å sammenligne med andre standardiserte tester.
Kursprogram for ASRS-kurs
Kurs i ASRS arrangeres på forespørsel

CAS2 Rating skala- sertifiseringskurs

Kurset gir en innføring i testen og testens psykometriske tolkning.
Kompetansekrav: Lærer, barnehagelærer
Testen: CAS2 Rating skala – Goldstein&Naglieri: CAS2 Rating Scale. Dette er et viktig kartleggingsverktøy for å kartlegge måten elevene bruker sine kognitive funksjoner. Her finner du hvordan barnet/ungdommen bruker hodet og du kan bruke dette til å la barnet få bruke sine sterke sider og eventuelt hjelpe barnet til å bruke hodet på en bedre måte på de områder en ikke bruker det.
PP-rådgivere som er sertifisert for å bruke CAS/ CAS2 er godkjent som testledere for CAS2 Ratingskala.
Kursprogram for CAS2 Rating-skala sertifiseringskurs
Påmelding – se kurs for skole og barnehage