Kurs og etterutdanning for PPT og BUP

Dato for ulike kurs finner du i nettbutikken, der du også kan melde deg på. Ingen betaling i nettbutikken – vi sender faktura.

Kurs som gjelder CAS2/ CAS

CAS2 sertifiseringskurs

CAS2 sertifiseringskurs gir innføring i evnetesten Das, Naglieri& Goldstein: Cognitive Assessment System, second edition CAS2, og er en del av sertifiseringsordningen for testen.
For å bli sertifisert kreves master, hovedfag eller embetseksamen i psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller tilsvarende. Er du usikker på om du tilfredsstiller kompetansekravene, kan du sende en forspørsel med CV til oss og be om en vurdering. For å bli sertifisert for bruk av CAS2 må du ha rett kompetanse, ha gjennomført CAS2 sertifiseringskurs, ha gjennomført tre testopptak, og sende inn en søknad om sertifisering sammen med testrapport og og kopi av noteringshefte og svarhefter for ett testopptak.
Kursprogram for CAS2 sertifiseringskurs
Påmelding aktuelle kurs

 

CAS2 tolkning, validitet og tiltak – vedlikeholdskurs

CAS2- tolkning og tiltakskurs  er for deg som har CAS sertifisering og ønsker mer dybde både når det gjelder teori, tolkning og tiltak. I dette kurset blir PASS-teorien i større grad relatert til aktuelle opplæringsmål enn det er tid til i sertifiseringskurset. Vi tar gjerne utgangspunkt i “case” – og oppfordrer derfor deltakere til å ta med egne CAS profiler, gjerne sammen med annen kartlegging for de det gjelder. Felles drøfting om case gir nye innspill – og vi får glede av hverandres erfaringer.
Dette kurset krever ikke sertifisering, så om du fremdeles arbeider med sertifiseringen og trenger oppdatering, er du velkommen til å delta.
Påmelding

 

Kurs som gjelder andre testverktøy

ACFS-no kurs

Kurset er et to dagers sertifiseringskurs for bruk av ACFS-testen; Lidz & Jepsen: Application of Cognitive Functions Scale – ACFS-no. Dette er en dynamisk test av kognitve funksjoner hos førskolebarn i alderen 3-5 år. ACFS er et praktisk test/kartleggingsverktøy der test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvordan barnet bruker kognitive prosesser under oppgaveløsning og i en læringssituasjon.  Testen gir skårer som viser effekten av intervensjonsfasen. Fokus for kartleggingen er den nærneste utviklingssonen, det barnet mestrer med litt støtte. Testen gir også et systematisk grunnlag for atferdsvurdering under oppgaveløsning.
Kompetansekrav: Lærer (barnehage/skole), spesialpedagog, vernepleier, barnevernspedagog  eller tilsvarende.
Kursprogram for ACFS-kurs

Kurset arrangeres kun på forespørsel

TONI-4 kurs

KOMPETANSEKRAV: Testkompetanse for evnetester.
Dette er et dagskurs med innføring i evneteorier og praktisk bruk av evnetesten Test Of Nonverbal Intelligence – fjerde utgave. Instruksjonen og respons er  i muntlig form eller med bevegelser. Den som testes kan svare med bevegelser så som peke, nikke, eller blunke. Denne testen passer godt for personer som har vansker med språk, hørsel, eller motorikk, og for personer med minoritetsspråklig bakgrunn.  Testen er på engelsk, slik at den som bruker testen selv må oversette instruksjonene. Den har amerikanske normer.
Kursprogram til TONI-4 kurs

Kurset kan bestilles til arbeidsplass

ASRS-kurs

Kurset gir en innføring i testen og testens psykometriske tolkning.
Kompetansekrav: minimum 60 stp spesialpedagogikk, psykologi, bachelor i spesialpedagogikk. og lignende. Arbeid i PPT, BUP eller privat.
Testen: ASRS – Goldstein & Naglieri: Autisme Spectrum Rating Scale. Dette er et viktig kartleggingsverktøy for å kartlegge Autismespekter-forstyrrelse som er standardisert ut fra forekomst av atferd i en populasjon. Bruk av standardskårer gjør det lett å sammenligne med andre standardiserte tester.
Kursprogram for ASRS-kurs
Kurs i ASRS arrangeres kun på forespørsel

CAS2 Rating skala- sertifiseringskurs

Kurset gir en innføring i testen og testens psykometriske tolkning.
Kompetansekrav: Lærer, barnehagelærer
Testen: CAS2 Rating skala – Goldstein&Naglieri: CAS2 Rating Scale. Dette er et viktig kartleggingsverktøy for å kartlegge måten elevene bruker sine kognitive funksjoner. Her finner du hvordan barnet/ungdommen bruker hodet og du kan bruke dette til å la barnet få bruke sine sterke sider og eventuelt hjelpe barnet til å bruke hodet på en bedre måte på de områder en ikke bruker det.
PP-rådgivere som er sertifisert for å bruke CAS/ CAS2 er godkjent som testledere for CAS2 Ratingskala.
Kursprogram for CAS2 Rating-skala sertifiseringskurs
Påmelding