Kursprogram for ACFS-no kurs – dynamisk kartlegging

KOMPETANSEKRAV: Barnehagelærer, spesialpedagog, vernepleier, psykolog.

Dag 1

0900   Velkommen – presentasjon
Dynamisk kartlegging, en kort teoretisk innføring
Kognitive prosesser, basis for å tolke ACFS
1130   Lunsj
1215  Deltest 1. Klassifikasjon. Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking – tiltak
1345  Deltest 2. Auditivt sekvensminne. Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking – tiltak
1500 Slutt

Dag 2

0900   Deltest 3. Visuelt korttidsminne . Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking – tiltak
1100   Deltest 4. Sekvensielt mønster. Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking – tiltak
1145   Lunsj
1230   Deltest 4 (forts)
1330   Sjekkliste for mediering
Oppsummering
1530   Slutt

Sertifiseringskurs for bruk av ACFS-testen
ACFS står for Application of Cognitive Functions Scale – ACFS-no  (Lidz & Jepsen, oversatt og tilrettelagt av Hem & Sønnesyn)
ACFS er et praktisk test/kartleggingsverktøy der test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvordan barnet bruker kognitive prosesser under læring. I dynamisk kartlegging utforsker en barnets nærmeste utviklingssone (Vygotsky). Testen viser og vurderer hvordan barnet gjennomfører gitte oppgaver. Dette er ikke en test som vurderer barnet mot andre barn, men barnet i forhold til gitte oppgaver.

Meld deg på ved å kjøpe kursplass i nettbutikken.