Pedverket Kompetanse er et ressurssenter for PP-rådgivere, lærere i skole og barnehage og familier. For tiden er hovedvekten av arbeidet vårt rettet mot PPT i form av kurs, kartleggingsmateriell, veiledning, materiell og metode for tiltak.  Vi møter mange dyktige fagpersoner som det er en glede å samarbeide med.
Du når oss på telefon med stort eller smått, og du får snakke med  fagpersonene når du trenger det.

CAS2 WEBINAR

Denne høsten tilbyr vi gratis webinar på onsdager 1330-1500. Webinaret er forum for drøfting og veiledning som gjelder CAS2, og noen tirsdager setter vi opp tema vi har fått innspill på.

Hver onsdag fra  17.august 2021.  CAS2-tolkning – spørsmål og drøfting

Mer om webinarene

Les om PASS teorien

PASS-bloggen

Print og bruk

GRUNNLAGET

Begrepsundervisning

CAS2

CognitiveAssessmentSystem

CAS2 Ratingskala

PP-klinisk spesialisering

Grunnlagstenkning

Dynamisk kartlegging

Spesialundervisning?

Desimalsett

Vi vil  skape endring for barn og unge som strever.

For PPT tilbyr vi kompetanseheving både når det gjelder sakkyndighet og systemretta arbeid. Dette inkluderer fokus på lovgrunnlaget, test og kartlegging og spesifikke tiltak for sakkyndighetsarbeidet. For systemarbeidet er fokus mer generelt, og gjelder alle barn i den ordinære opplæringa.
Kompetansen vår er også etterspurt internasjonalt, etter at vi har deltatt i flere prosjekter under Erasmus-program i EU, der vi har arbeidet med inkluderende oppplæring i samarbeid med universitet, høgskoler og andre organisasjoner i ulike EU-land. Vi har også et faglig nettverk i den internasjonale organisasjonen IACEP – International Association for Cognitive Education and Psychology.