Vi vil  skape endring for barn og unge som strever.

For PPT tilbyr vi kompetanseheving både når det gjelder sakkyndighet og systemretta arbeid. Dette inkluderer fokus på lovgrunnlaget, test og kartlegging og spesifikke tiltak for sakkyndighetsarbeidet. For systemarbeidet er fokus mer generelt, og gjelder alle barn i den ordinære opplæringa.
Kompetansen vår er også etterspurt internasjonalt, etter at vi har deltatt i flere prosjekter under Erasmus-program i EU, der vi har arbeidet med inkluderende oppplæring i samarbeid med universitet, høgskoler og andre organisasjoner i ulike EU-land. Vi har også et faglig nettverk i den internasjonale organisasjonen IACEP – International Association for Cognitive Education and Psychology.

GRUNNLAGET

Begrepsundervisning

CAS2

CognitiveAssessmentSystem

CAS2 Ratingskala

Desimalsett

Pedverket Kompetanse er et ressurssenter for PP-rådgivere, lærere i skole og barnehage og familier. For tiden er hovedvekten av arbeidet vårt rettet mot PPT i form av kurs, kartleggingsmateriell, veiledning, materiell og metode for tiltak.  Vi møter mange dyktige fagpersoner som det er en glede å samarbeide med.
Du når oss på telefon med stort eller smått, og du får snakke med  fagpersonene når du trenger det.

 

Grunnlagstenkning

Dynamisk kartlegging

Spesialundervisning?

I en inkluderende skole må vi møte ulike behov skapt av kognitive særtekk hos barn og unge