Pedverket Kompetanse er et ressurssenter for PP-rådgivere, lærere i skole og barnehage og familier. Vi tilbyr kurs, kartleggingsmateriell, veiledning, materiell og metode for tiltak. Du når oss på telefon med stort eller smått, og du får snakke med  fagpersonene når du trenger det.

 

GRUNNLAGET

Begrepsundervisning

Les om PASS teorien

Print og bruk

Dynamisk kartlegging

CAS2

CognitiveAssessmentSystem

CAS2 Ratingskala

Desimalsett

Grunnlagstenkning

Tiltak ved fagvansker

Spesialundervisning?

I en inkluderende skole må vi møte ulike behov skapt av kognitive særtekk hos barn og unge

 

Vi vil  skape endring for barn og unge som strever.

Vi tilbyr kompetanseheving for PPT, skole og barnehage.
PPT: kurs i sakkyndighet, kurs og materiell for kartlegging, tiltak og systemarbeid.
Skole og barnehage: Kurs i begrepsundervisning (lære å lære); tiltak i spesialpedagogisk hjelp (barnehage) og spesialundervisning (skole)
Skole: Kurs i lese- og skriveopplæring, matematikkopplæring, arbeid med individuell opplæringsplan (IOP), identifikasjon av barn og unge med stort læringspotensiale.

Kompetansen vår er også etterspurt internasjonalt, etter at vi gjennom mange år har deltatt i prosjekter under Erasmus-programmene  i EU (og tidligere Comenius)siden 1998. Der har vi arbeidet med inkluderende oppplæring i samarbeid med universitet, høgskoler og andre organisasjoner i ulike EU-land. Vi har også et faglig nettverk i den internasjonale organisasjonen IACEP – International Association for Cognitive Education and Psychology, og med forskere og fagpersoner i Europa og USA.