Pedverket Kompetanse

Å lære noe nytt er gull! Det gir mestring og motivasjon. Alle barn fortjener å lære noe nytt hver dag, og kjenne på hvor godt det gjør.

Det er vår motivasjon, og vårt overordna mål:  Å lære voksne om læring, slik at de kan lære barn å lære. Pedverket Kompetanse er et supplement til offentlige utdanningsinsitusjoner når det gjelder kunnskap som er til beste for barn og unge som skal lære.

 

Forskningsbasert og praksisretta.

Virksomheten vår er basert på norsk og internasjonal forskning innen læringspsykologi og nevropsykologi. Vi samarbeider med forskere i USA og Europa, og legger vekt på forskning som har betydning for praksis. Det vi i dag kan vite om læring og læreprosesser må omsettes til praksis i barnehage og skole. Dette speiles i kurs og materiell vi tilbyr.
“Lærerens kunst er å avdekke naturens læreprosesser og undervise i samsvar med disse”, sa den franske filosofen Jacques Maritain. Vi ønsker å formidle forskning som bidrar til dette, med fokus på pedagogisk praksis i barnehage og skole.

 

Kurs

Kartleggingsmateriell 

Undervisningsmateriell

Sakkyndighet og bistand

 

Vi kan hjelpe til med sakkyndighetsarbeid, sakkyndig rettsvurdering, pedagogisk planarbeid i kommunene (begynneropplæring), fagdager for PPT og annet konsulentarbeid innen utdanningsfeltet. Vi vil bidra til å stadig øke kvaliteten, og styrke rettssikkerheten i tjenester som ytes på det spesialpedagogiske feltet.