Pedverket Kompetanse

Å lære noe nytt er gull! Det gir mestring og motivasjon. Alle barn fortjener å lære noe nytt hver dag, og kjenne på hvor godt det gjør.

Det er vår motivasjon, og vårt overordna mål:  Å lære voksne om læring, slik at de kan lære barn å lære.
Pedverket Kompetanse er et supplement til offentlige utdanningsinsitusjoner når det gjelder kunnskap som er til beste for barn og unge som skal lære. Det gjør vi ved å tilby kurs, kartleggingsmateriell og undervisningsmateriell, der det vi i dag kan vite om læring og læreprosesser omsettes til praksis.  Virksomheten er basert på norsk og internasjonal forskning innen læringspsykologi og nevropsykologi.
“Lærerens kunst er å avdekke naturens læreprosesser og undervise i samsvar med disse”, sa den franske filosofen Jacques Maritain. Vi ønsker å formidle forskning som bidrar til dette, med fokus på pedagogisk praksis i barnehage og skole.

Kurs og videreutdanning

Vi tilbyr kurs innen begynneropplæring, spesialundervisning og testbruk for PPT og BUP. PP-klinisk videreutdanning tilbys ii samarbeid med Høgskolen i Lillehammer (30 studiepoeng). Vi underviser også på masterstudiet i spesialpedagogikk på Høgskolen i Lillehammer.

Konsulent

Vi kan hjelpe til med sakkyndighetsarbeid, sakkyndig rettsvurdering, pedagogisk planarbeid i kommunene (begynneropplæring), fagdager for PPT og annet konsulentarbeid innen utdanningsfeltet. Vi vil bidra til å stadig øke kvaliteten, og styrke rettssikkerheten i tjenester som ytes på det spesialpedagogiske feltet.