Ansatte

Morten A. Hem

Morten A. Hem

Daglig leder og studierektor

Morten Hem har ansvaret for fagplaner og gjennomføring av PP-klinisk videreutdanning. Han har oversatt og kvalitetssikret evnetesten CAS – Cognitive Assessment System, i samarbeid med Gunvor Sønnesyn. Videre har han har medansvar for CAS sertifiseringskurs, utvikler faglige opplegg til studieturer for PPT og tar oppdrag som sakkyndig for retten.

Kontakt: 
Telefon 91184610
morten.hem@pedverket.no

 Gunvor Sønnesyn

Gunvor Sønnesyn

Seniorkonsulent

Gunvor Sønnesyn er cand.polit med hovudfag i pedagogikk, og ho har erfaring frå grunnskule, vidaregåande skule og PP-teneste. I Pedverket Kompetanse har ho ansvar for CAS-kurs saman med Morten Hem, ansvar for CAS-sertifisering, kurs i Nyborgs BU-modell, og fagdidaktiske kurs. Ho er prosjektleiar for PASS-prosjektet.

Kontakt:
Telefon 922 91 227
gunvor.sonnesyn@pedverket.no