KURSPROGRAM FOR TONI-4 KURS


Kurset organiseres en gang i hvert semester og etter forespørsel . Mer en 10 som er aktuell for TONI-4 kurs? Be om pristilbud for kurs lokalt.

TONI-4 dagskurs
KURSPROGRAM  (0900-1500) (lunsj 1200-1230)
0900 Hva er intelligens?- ulike evneteorier
1000 Om TONI-4 og testing av intelligens
1100  Testetikk
LUNSJ
1230  TONI-4 øving
1400  TONI-4 skåring
1500 SLUTT

TONI-4 kurset gir innføring i intelligensteori , skåring og tolkning av testen.
Gjennomgang og øving i bruk av testen  og testetikk.
Kurset inneholder teori  og øving
Kursholder er Morten A Hem