CAS2 Ratingskala – sertifiseringskurs


  1. kursdag  0900-1500

Presentasjon – oppstart
Kognitive prosesser – ”hvordan vi bruker hu’e”  PASS: Planlegging – Oppmerksomhet – Simultan og Suksessiv prosess
Å kartlegge PASS-prosessene. Introduksjon til CAS2 Ratingskala
Kaffe/frukt
Arbeid med CAS2 Ratingskala
Å skåre CAS2 Ratingskala
Å tolke resultatet

”Lekse” : Fyll ut et skjema for et barn/ ungdom, og prøv deg på å skåre så langt du kommer

2. kursdag 0900 -1500

Vi skårer og tolker skjema som er fylt ut
Tiltak retta mot oppmerksomhetsprosesser
Tiltak retta mot simultan prosess
Lunsj
Tiltak retta mot suksessiv prosess
Tiltak retta mot planlegging
Oppsummering/ case

Vel møtt til kurs!    Til kurspåmelding