Kurs

Vi fortsetter med web-kurs våren 2021. Det vil si at vi “møtes” på Zoom, der vi alle kan se hverandre og snakke med hverandre, og der dere får se powerpoint-presentasjonene på egen skjerm. Kurs på Zoom har en litt lavere pris – og dere slipper å reise.