Kurs

I ukene framover blir kursene du finner her holdt som web.kurs. Det vil si at vi “møtes” på Zoom, der vi alle kan se hverandre og snakke med hverandre, og der dere får se powerpoint-presentasjonene på egen skjerm. Vi vet ikke helt om dagene deres blir roligere eller mer travle, om de blir roligere er det en god ide å bruke tida til å oppdatere seg. Gjør det gjerne sammen med oss!