Materiell for kartlegging og testing


For PPT/ BUP

CAS2 Cognitive Assessment System – Nevrokognitiv evnetest for aldersgruppen 5.0-18.11
CAS2  kan kjøpes i nettbutikken

CAS2 Ratingskala – spørreskjema for å kartlegge PASS-prosessene. Alder 4.0-18.11. Egner seg i førstegangssamtale med lærer, eller som den første kartleggingen i en utredning.
CAS2 Ratingskala kan kjøpes i nettbutikken. 

ASRS – Autism Spectrum Rating Scale. Standardisert spørreskjema for å kartlegge tilstander innen autismespekteret.
ASRS kan kjøpes i nettbutikken.

ACFS-no (Application of Cognitive Functions Scale) Dynamisk kartlegging 3-5 år, kan brukes for andre aldersgrupper for å utforske kognitive prosesser.
ACFS-no kan kjøpes i nettbutikken.

TONI-4 (6.0-90.11) Test Of Nonverbal Intelligence. Amerikansk test, ikke oversatt.
TONI-4 kan kjøpes i nettbutikken.

PEP-3 (0.6-7.11) Psycoeducational Profile. Amerikanst test, ikke oversatt.
PEP-3 kan kjøpes i nettbutikken.

ADHDT-2 (5.0-17.11) Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder Test. Amerikansk test, ikke oversatt.
ADHDT-2 kan kjøpes i nettbutikken.

TOMAL-2 (5.0-59.11) Test of Memory and Learning. Amerikansk test, ikke oversatt.
TOMAL-2 kan kjøpes i nettbutikken.

For skole og barnehage

Kartleggingsmateriellet vi tilbyr gjelder kartlegging for å støtte læring, ikke for å vurdere prestasjoner eller atferd.

CAS2 Ratingskala (alder 4.0-18.11) er et spørreskjema som er laget for å gi informasjon om barnet/ ungdommens måter å lære på.
CAS2 Ratingskala kan kjøpes i nettbutikken.

ACFS-no (Application of Cognitive Functions Scale) Dynamisk kartlegging 3-5 år, kan brukes for andre aldersgrupper for å utforske kognitive prosesser.
ACFS-no kan kjøpes i nettbutikken.

Vi kan ellers skaffe alle tester som er utgitt av PRO-ED Inc.