KURSPROGRAM FOR CAS2 SERTIFISERINGSKURS

 


Dag 1:

0900 Velkommen –intro
0915 Luria og PASS-teorien
1130 CAS2-testen: Gjennomgang og administrasjon
1230 Lunsj
1330 CAS2-testen: Gjennomgang og administrasjon forts
1400 Praktisk arbeid med testopptak
1600 Slutt

Dag 2:

0900 Testetikk
0915 Skåring og tolkning
1130 Online dataskåring
1200 LUNSJ
1300 Tolkning og tiltak
1400 CAS2 rapport –oppsummering og sertifiseringskrav
1530 SLUTT

Vel møtt til kurs!

Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Forelesere er
Seniorrådgjevar Gunvor Sønnesyn  Pedverket Kompetanse epost: gunvor.sonnesyn@pedverket.no
Studierektor Morten A Hem , Pedverket Kompetanse  epost: morten.hem@pedverket.no

OVERSIKT OVER AKTUELLE CAS2 SERTIFISERINGSKURS