KURSPROGRAM FOR CAS2 SERTIFISERINGSKURS

 


Dag 1:

0830 Velkommen –intro
0915 Luria og PASS-teorien
1200 Lunsj
1245 CAS2-testen
Gjennomgang, administrasjon
og praktisk arbeid med testopptak
1530 Slutt

Dag 2:

0830 Testetikk
0915 Skåring og tolkning
1200 LUNSJ
1245 Tolkning og tiltak
1400 CAS2 rapport –oppsummering og sertifiseringskrav
1500 SLUTT

Vel møtt til kurs!

Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Forelesere er
Seniorrådgjevar Gunvor Sønnesyn  Pedverket Kompetanse epost: gunvor.sonnesyn@pedverket.no
Studierektor Morten A Hem , Pedverket Kompetanse  epost: morten.hem@pedverket.no

OVERSIKT OVER AKTUELLE CAS2 SERTIFISERINGSKURS