Fagstoff 

Her er litt å begynne med. Siden blir jevnlig oppdatert, så det kommer stadig mer.

Les mer om test og kartlegging

Publiserte artikler om PASS-teorien og CAS-testen.
Les mer om PASS-teorien et alternativ til psykometrisk basis for å forstå intelligens. I PASS-teorien er evner forstått som kognitive prosesser.

Bokmelding: Essentials of CAS2 Assessment

Dynamisk kartlegging

 

Du har kanskje høyrt om John Hattie?

John Hattie er ein av dei som har hatt størst innverknad på norsk skuleutvikling dei siste åra.

Han har gjort “Visible Learning” til eit begrep – og i forskinga si har han arbeidd for å finne nøklar til kva som påverkar born og unge si læring.
Les kva Thomas Nordahl skriv om John Hattie og Visible Learning.
Les om samanhengar mellom Hatties liste og det vi driv med i Pedverket Kompetanse.

Handskrift? PC-skrift?

“Håndskrift er et grunnleggende kommunikasjonsmiddel i samfunnet vårt. Det er viktig å jobbe systematisk med å utvikle elevenes håndskrift” – heiter det på nettsida til Skrivesenteret.

Vidare skriv dei: Ragnheidur Karlsdottir, professor i pedagogikk ved NTNU, sier det er hipp som happ om elevene lærer løkkeskrift eller stavskrift. «Det er ingen forskjell mellom de to skriveformene på hvor gode elevene blir til å skrive. Vi ser faktisk ingen forskjell i funksjonaliteten – altså hvor fort og pent de skriver» (Drammens Tidende, september 2012).

Nationalt videncenter for læsning publiserer tidsskriftet Viden om Literacy, og dei har via eit heilt nummer til tema skrift.

Les meir om korleis vi kan gjere det lett for borna å lære handskrift. 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, eller om det er noe du vil drøfte