Gunvor Sønnesyn (2009) Different learners  –  general learning processes in learning mathematics? Paper, publisert i  Linnanmäki, K. & Gustafsson, L. (Eds.) Different Learners – Different Math?  Åbo Akademi. University Publication No 17/2009
Borna som skal lære er ulike – er læreprosessane generelle?

Gunvor Sønnesyn (2007). The Learner, Teaching and the Curriculum, Analyzed within Frameworks of Cognitive Thinking. paper på IACE XI International Conference, Knoxwille 2007.
Når oppgåva er å lære å lese, og den som skal lære har dysleksi, så er læring komplisert, og undervisninga ei utfordring.

Gunvor Sønnesyn (2005). Å overvinne barrierer i arbeidet med å lære matematikk – eller å førebyggje ved grunnleggjande begrep?  Spesialpedagogikk 10/2005. Utdanningsforbundet
Om å overvinne matematikkvanskar – eller å førebyggje.

Gunvor Sønnesyn (2000). Ti delt på atten, korleis blir det, og kvifor blir det slik? Tangenten 3/2000, Caspar forlag, Bergen.
….men “kvar kjem alle nullane frå”?