Materiell – undervisning


 

GRUNNLAGET Begrepsundervisning

Nyborgs modell for begrepsundervisning (BU-modellen) er basert på forskning om hvordan barn lærer, og hensikten med å bruke den er å lære barn å lære. Les mer.

GRUNNLAGET © har alt du trenger for å komme i gang med begrepsundervisning etter Nyborgs modell.
Kjøp GRUNNLAGET i nettbutikken

 

 

GRUNNLAGET desimalsett

GRUNNLAGET  desimalsett sørger for at elevene kan konkretisere regneoppgavene de holder på med. La elevene oppdage hva  som skjer med antallet når de regner. Det gir AHA-opplevelser, slik at matematikken blir noe annet enn “tull med tall”.

 Kjøp desimalsett i nettbutikken.

 

GRUNNLAGET – ØV og LÆR

ØV og LÆR © er en rekke spill som er laget for å støtte kognitive prosesser, og for å øve ferdigheter i matematikk, lesing og klokka.
Kjøp ØV og LÆR i nettbutikken