Materiell – undervisning


Begrepsundervisning

Nyborgs modell for begrepsundervisning (BU-modellen) er basert på forskning om hvordan barn lærer, og hensikten med å bruke den er å lære barn å lære. Les mer.

GRUNNLAGET © har alt du trenger for å komme i gang med begrepsundervisning etter Nyborgs modell.
Kjøp GRUNNLAGET i nettbutikken

ØV og LÆR © er en rekke spill som er laget for å støtte kognitive prosesser, og for å øve ferdigheter i matematikk, lesing og klokka.
Kjøp ØV og LÆR i nettbutikken

TIL NEDLASTING: PRINT OG BRUK