GRUNNLAGET serien består ev 3 elementer

GRUNNLAGET kassen har alt det du trenger for å komme i gang med begrepsundervisning etter Nyborgs modell.

Systematisk begrepsundervisning
 • GRUNNLAGET- kassen har materiell som ligger i 10 esker, det er og en Malawi-pose med  noe lengre materiell (piperensere, blomsterpinne, skjeer m.m.). En tegneblokk, tallkort, lesekort  og en lærerveiledning ligger løst i kassen.

  Lærerveiledningen er en beskrivelse av begrepsundervisningsmodellen (BU-modellen) og har opplegg for en rekke grunnleggende begreper. Denne viser hvordan materiellet kan brukes, og hvordan en kan sikre at viktige læreprosesser blir tatt vare på. Her sikrer vi oss at barna lærer og lære og får læreiorutsetnimnger for videre læring.

  Oppleggene kan ved første blikk virke mekaniske og fastlåste, men begrepsundervisningen skal være fleksibel og ta hensyn til situasjonen og barnets / barnas respons. Derfor er det viktig å merke seg at det stramme opplegget er laget for at den som underviser skal lære metoden, og etter hvert kunne løsrive seg fra det som er skrevet.

 1. GRUNNLAGET kassen (se over)
 2. GRUNNLAGET desimalsett som er en trekasse med treklosser som har kvadratisk og kubiske former  1-100 for matematikkundervisningen i småskolen og spesialundervisning. Det følger med en Lærerveiledning utarbeidet av Gunvor Sønnesyn.
 3. GRUNNLAGET- ØV&LÆR er brettspill, memory  for øving av de grunnleggende begreper det er 7 ulike områder og flere spill i hver eske.

Det er en rekke prinsipper som er lagt til grunn for undervisningsprogrammene:

 • De tre fasene i barnas læring: selektiv assosiasjon, selektiv diskriminasjon, og selektiv likhetsoppdagelse/ generalisering; og språklig bevisstgjøring i alle disse tre typene læringsprosesser. Det siste betyr at barna setter ord på det de oppdager.
 • At barna skal erfare ut fra erfaring med virkelige ting som er relevant for det de skal lære. I BU-modellen brukes først og fremst ordene til å beskrive det en ser eller oppdager, ikke til å forklare med.
 • At overordnet kategori benevnes: Den har rund form, den har loddrett stilling, den har plass til høyre og så videre. Dette for å styre oppmerksomheten, og for at læringen også skal omfatte den mer abstrakte kategorien (farge, form, stilling og så videre).
 • At barna setter ord på det de oppdager: Den har rund form, det er den som har rund form, de er like i at de har rund form; er eksempler på det, knyttet til de ulike læreprosessene.
 • At barna får positiv tilbakemelding på det de sier og gjør. Det sa du helt rettså fint du sa det; og så videre.

Les mer om begrepsundervisning.

Ta kontakt på epost:  post@pedverket.no om du ønsker kurs i begrepsundervisning.