Grunnlaget desimalsett

Utviklet av Pedverket Kompetanse, basert på erfaring med elever som er henvist for matematikkvansker. Materiellet er laget av tre og produsert i snekkerverkstedet, Bergen fengsel.

Nå blir det lett for barna å utforske titallsystemet.

Grunnlaget desimalsett har alt dere trenger for å “bygge” regnestykker.
Aldri mer “tull med tall” når dere arbeider med regneartene. Når barna får jobbe med antallet og oppdage hva som skjer når vi “plusser” og “minuser”, ganger eller deler, så faller brikker på plass. Ojsann, var det SÅÅÅ lett?

Det er ikke mye som gir så sterk motivasjon som AHA-opplevelsen. Unn deg selv og eleven din mange slike opplevelser i arbeid med matematikken.

Er du mor eller far som fikk prøve deg som lærer på hjemmeskole i vår? Kanskje var det akkurat noe slikt som dette du savnet? Veiledningsheftet som følger med tar dere steg for steg via bilder, og vi garanterer at både store og små gjør noen oppdagelser underveis.

Grunnlaget desimalsett består av:

100 centimeterkuber
100 desimeterstaver
Veileder for bruk

 

Veilederen som følger med har opplegg for å forstå  og regne med titallsystemet, regneartene og desimaltall.
Desimalsettet er først og fremst laget for at elever som trenger det skal kunne konkretisere alle de vanlige oppgavene i matematikkboka eller på I-paden.
Dette er materiell som bør finnes i et hvert klasserom der elevene holder på med matematikk.

10 kvadratdesimeterplater
4 desimeterkuber

Når det er vanskelig å skille mellom 15 og 51 Å bygge antall med tiere og enere.

Å bygge antall med hundrere

Å bygge antall med tusener.

Når “plussing” er vanskelig. Addisjon med tosifra tall.. 

Når det er vanskelig å “minuse”. Subtraksjon med tosifra tall. (Kommer)

Hva er egentlig “ganging”? Multiplikasjon som gjentatt addisjon (Kommer)

Multiplikasjon med flersifra tall )Kommer)

Multiplikasjon – å se sammenhenger. (Kommer)

Når vi skal dele. Divisjon med enere og tiere (Kommer)

Når vi skal dele – å se sammenhenger. (Kommer)

Å regne med desimaltall (Kommer)

 

Kanskje oppdager du elever som har “hull” når det gjelder begreper? 

GRUNNLAGET begrepsundervisning

Grunnleggende begreper gir en person muligheter for å forstå. Det gjelder begreper som det er vanlig å fokusere på: form, farge, størrelse, men det gjelder også begreper om plass, stilling, mønster, symboler, og mange flere. Vi bruker ord som  generalisering,  noe som betyr å oppdage likheter og forskjeller. Alle regnestykker der vi “plusser” har noe felles, de er like i noe. Grunnleggende begreper gjør det lettere å oppdage og sette ord på likheter og forskjeller. GRUNNLAGET begrepsundervisning har opplegg og materiell for å lære slike begreper med forankring i virkeligheten og med språket som støtte. Sørg for at elevene har basis for læringa si – det har stor betydning både for faglig og emosjonell utvikling.

Ta gjerne kontakt om det er noe du vil drøfte. Epost: post@pedverket.no Telefon: 92291227