ØV og LÆR

ØV og LÆR er en rekke spill som er laget for å øve på å lære å lære; på å automatisere leseferdigheter, på å automatisere antallskombinasjoner og på å lese klokka.

Alle spillene er utviklet for å møte behov hos elever vi har møtt. Noen barn trenger å øve litt ekstra. Da er det godt å kunne tilby aktiviteter som er kjekke å holde på med, samtidig som de bidrar til læring.

Et bordspill er noe å ta i handa, og det er til å spille sammen med noen som sitter ved samme bord. For alle spillene i ØV og LÆR-serien er det et poeng at barna ikke bare skal finne rett brikke, de skal også bruke språket aktivt, slik den språklige bevisstgjøringen bidrar til dybdelæring.

Kjøp alle spillene

ØV og LÆR ANNA gir øvelse i analytisk kodingsprosess – å lære å lære.

 

ANNA-spilllene gir øving i analyse, og hjelper barna til å styre oppmerksomheten. Du vil se at dette er en motiverende aktivitet som bidrar til en mer analytisk kodingsprosess hos barna, og større mental fleksibilitet. Bordspill krever kommunikasjon, og ANNA bidrar særlig til språklig bevisstgjøring og utvikling. Det er mange eksempler på at dette hjelper barna til større egenkontroll over mentale prosesser.

Settet består av ti spill, de tre siste har med bokstavanalyse på ulike måter.

Kjøp ANNA

ØV og LÆR blå serie gir øving for å automatisere leseferdigheter

 

ØV og LÆR blå serie er kombinerte lotto- og memoryspill som bidrar til å automatisere leseferdigheter.

GRAFEM har sju spill som bidrar til å automatisere sammensatte grafemer (konsonantforbindelser). Hvert spill har 16 ord med en spesifikk kombinasjon (tr- kr- sk- skr- kn- kj- skj-

Ta gjerne kontakt om du vil ha tips om hvordan arbeide med å bevisstgjøre hvert av disse grafemene.

Kjøp GRAFEM

ØV og LÆR blå serie er kombinerte lotto- og memoryspill som bidrar til å automatisere leseferdigheter.

100 har sju spill som bidrar til å automatisere lesning av de 100 mest brukte ordene.

Det er påvist at disse ordene utgjør rundt 30 % av de fleste tekster. Å ha automatisert dem slik at de kan leses ortografisk vil derfor lette prosessen med å lære seg å lese med flyt og forståelse.

Noen av disse ordene er ulike på nynorsk og bokmål, pass derfor på å få rett målform om du ønsker å bestille 100-spillene.

Kjøp 100-spillene

ØV og LÆR blå serie gir øving for å automatisere leseferdigheter