Print og bruk + kursmateriell

Til gratis nedlastning. Nynorsk og bokmål. Oppgavene gir dybdelæring – en analytisk kodingsproses  –  metakognisjon

Last ned oppgave-ark som støtter kognitiv utvikling og gir språklig bevissthet for å lære å lese, skrive og regne. Slike oppgaver kan bidra til å “tette hull”, og passer spesielt godt for elever på mellomtrinn og ungdomstrinn som strever med leseflyt, leseforståelse eller med matematikk. Alle oppgave-ark finnes på nynorsk og bokmål.

På våre kurs for dybdelæring og intensiv opplæring lærer du hvordan du kan bruke disse for å “spisse” mot den enkeltes behov i tilpassa opplæring eller spesialundervisning. Sidene blir jevnlig oppdatert med nye oppgave-ark.


 

CAS2 Sertifiseringskurs  Last ned PDF fra kurset


 

CAS2 Oppdatering, validitet, tolking og tiltak.  Last ned PDF fra kurset

CAS2 Oppdatering – validitet – basis for tolking

CAS2 Tiltak – bygge kunnskapsbasen

 

 

 

 

 


 

Her er link til presentasjonen Språk og matematikk