CAS2 Ratingskala

3.100 kr

CAS2 Ratingskala er et kartleggingsredskap for skole og barnehage generelt og spesialundervisnngen spesielt, aldersgruppe 4.0 – 18.11

CAS2 Ratingskala er skole og barnehage sitt redskap for å skaffe informasjon om hvordan elever bruker hodet. En finner de  måtene å lære på som eleven har  og en kan derfor bruke elevens sterke sider for å planlegge videre tiltak ( Verktøyet er basert på den internasjonale forskningsbaserte intelligensteorien PASS (PASS: Planning-Attention-Simultaneous-Successive). Lærer rater ved å svare på 40 spørsmål som gjelder disse prosessene. Resultatet hjelper oss å forstå hvordan barnet tenker, og hvordan vi skal støtte barnets læring.

Pris er oppgitt eksklusiv MVA og  frakt.

CAS2 Ratingskala manual og 25 registreringsskjemaer

 

Beskrivelse

CAS2 Ratingskala er et kartleggingsredskap for skole og barnehage generelt og spesialundervisnngen spesielt, aldersgruppe 4.0 – 18.11

CAS2 Ratingskala er skole og barnehage sitt redskap for å skaffe informasjon om de kognitive prosessene planlegging, oppmerksomhet, simultan og suksessiv bearbeiding av informasjon (PASS: Planning-Attention-Simultaneous-Successive). Lærer rater ved å svare på 40 spørsmål som gjelder disse prosessene. Resultatet hjelper oss å forstå hvordan barnet tenker, og hvordan vi skal støtte barnets læring.
CAS2 Ratingskala gjelder de samme prosessene som kartlegges med CAS-testen. Denne testen har vært i bruk hos mange PP-tjenester siden 2008.  Ti spørsmål for hver av PASS-prosessene (planlegging, oppmerksomhet, simultan og suksessiv prosess) knytter typisk atferd til hver av disse prosessene. 

CAS2 Ratingskala er basert på omfattende forskning, og validitet og reliabilitet er dokumentert i manualen som følger med.

Den som skal bruke CAS2 Ratingskala må være sertifisert. Vi arrangerer jevnlig kurs, både for dem som ønsker sertifisering og for den som bare vil lære mer om dette. Ta kontakt om du ønsker et kurs nær deg.

Materiellet inneholder spørreskjemaer som fylles ut av lærer og manual som blant annet viser hvordan en skårer og tolker utfylt skjema.

“Ola” jobber alt han kan, men får lite uttelling. Han husker ikke det han har lært, og tross iherdig innsats opplever han lite mestring.
“Kari” kommer liksom aldri i gang med arbeidet sitt. Det er alltid en blyant som skal spisses, eller en bok å hente, eller noen som må ha en beskjed… Hun får gjort lite, men vi vet jo at hun kan…

CAS2 Ratingskala er aktuell å bruke når en ikke finner ut av hvordan en kan hjelpe barna til å lykkes, mestre, få gjort det de skal. Lærer registrerer ut fra sin kjennskap til barnet, skårer og får en oversikt over eventuell styrke og/ eller vanske i en eller flere av disse prosessene. På den måten kan en mer presist forstå barnets vansker, og vite hva en kan gjøre for å hjelpe.

Mer informasjon om CAS2 Ratingskala

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “CAS2 Ratingskala”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *