CAS2 Ratingskala

CAS2 Ratingskala er kartlegging av PASS-prosessene på “lavterskel”-nivå. Ratingskalaen er normbasert, foreløpig brukes amerikanske normer. Lærer/spesialpedagog i barnehage og skole kan bli sertifisert for å bruke dette verktøyet. To-dagers kurs inngår i sertifiseringen.
CAS2 Ratingskala har 10 spørsmål som gjelder barnets atferd relatert til hver av prosessene. Når vi tar disse spørsmålene i bruk får vi nye måter  se hvert barn på, Det vi ser gir dybde til vår forståelse av PASS-teorien om hjernens funksjoner, og til hver av PASS-prosessene.

Planlegging kan også være:

Å leke i sandkassa krever aktive planleggingsprosesser.

UFF – nå har jeg gjort noe skikkelig dumt!

Hvor griper jeg nå, og hvor setter jeg foten? Det må jeg finne ut av!

Så langt kom vi! Det var gøy, men nå prøver vi akebrett!

Oppmerksomhet  kan også være:

Noen ganger er det lett å se hva barnet legge merke til.

Konsentrert! Fokusert!
Legg merke til kanten.

Se her! Jeg fant den!

Tydelig fokus.

Simultan kan også være:

…å få overblikket,  og se ulike ting i forhold til hverandre.

…å se hvordan deler hører sammen.

…relatert til tankekart.

…å finne ut at de er like i at de har grønn farge.

Suksessiv kan også være:

…når det vi skal lære innebærer rekkefølge av bevegelse – for eksempel som med strikking.

…når vi skal stille oss på rekke. Hvem har plass først? Andreplass?

Når vi kjører gjennom et landskap, vi har kjørt gjennom før, så kan vi oppleve følelsen av at “nå kommer vi snart til…” og så viser det seg å stemme.

Når vi spiller et instrument er det “dobbelt” suksesivt. Det å plassere fingrene på stadig nye måte skal stemme med rekken av lyder vi vil ha fram.