Teknikker For å Vinne På Casinomaskinene Beste Online Casino Paypal Roulette Triks Systemer For å Vinne Casino Ingen Innskuddsbonus Uten Dokument Spilleautomater Vil Vinne Hvordan Man Kan Vinne Penger På Casinomaskiner

BARN LÆRER  HELE TIDEN…

…. og det er vårt ansvar at de lærer på en slik måte at de kan bruke det de har lært i stadig nye situasjoner; når de skal lære seg en ferdighet, når de utforsker verden, når de skal være sammen med andre.

Dette er kjernen i dybdelæring. Vi vil bidra til at den enkelte skal bli selvgående og uavhengig i læringa si, både når det gjelder det de lærer spontant i hverdagen sin og når det gjelder det de skal lære i barnehagen eller på skolen.

Dette er et overordna mål for Pedverket Kompetanse. Arbeidet vårt er basert på grunnleggende pedagogisk teori sett i lys av nyere nevropsykologisk/ læringspsykologisk forskning, og med forankring i praksis. Slik vil vi formidle forståelse for barn og unges læring. Slik forståelse gir redskaper til å kunne møte barn og unge der de er i læringsprosessen sin, og gi den enkelte nødvendig støtte til å komme videre.

Hvordan?

Kurs for lærere i skole og barnehage gir kunnskap om prosesser som er aktive når vi “bruker hodet”.
Kurs i begrepsundervisning gir basis for å bruke Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen), mens kurs i CAS2 Rating-skala gir forståelse for kognitive (tanke-) prosesser og hvordan de spiller en rolle i ulike typer læring, og relatert til ulike læringsmål.
Kurs for PPT og BUP gir kompetanse i ulike typer kartlegging som gir godt grunnlag for sakkyndig vurdering (PPT) og for differensialdiagnostikk (BUP). Også i disse kursene vektlegger vi forståelse for barns læring, med vekt på tiltak.

Materiell for kartlegging og opplæring som du finner på denne nettsida har det samme fokuset: Å bidra til at barn og unge lærer å lære.