Hva er dybdelæring?

Hvordan støtter vi dybdelæring?

Hva er det barna trenger å lære for å oppnå dybdelæring?

Hvilke metoder bidrar best til dybdelæring?

Dette er viktige spørsmål, og vi har utviklet en kursrekke der vi svarer på dette og gjør det om til praksis på ulike områder.

Dybdelæring blir ofte definert som overføring eller transfer (Pellegrino og Hilton, Education for life and work, 2012). Dybdelæring gir kunnskap som kan overføres, og brukes i alle nye situasjoner der det er relevant. Hvordan får vi det til å skje?

Når barn skal lære fungerer ofte erfaring bedre enn forklaring. Det betyr at vi må legge til rette for erfaringer som gir kunnskapen barna trenger på ulike områder.

Kurs: Dybdelæring og matematikk

Dybdelæring og matematikk. Titallsystemet og regneartene.  Kurs i Bergen 15. februar.

Dybdelæring og matematikk. Fra hele tall til desimaltall. Kurs i Bergen 16. februar.

Dybdelæring og matematikk. Fra hele tall til desimaltall. Kurs i Bergen 16. februar.

Matematikken er full av begreper og ferdigheter som kan overføres. Det er viktig å sikre slik overføring, og da er valg av metode helt avgjørende for at barnas læring skal gi dybdelæring.

Kurs: Begrepslæring – dybdelæring

 Vossakurs 9.-10. april 2018
Begrepslæring er dybdelæring. Nyborgs BU-modell viser hvordan vi kan gi barna erfaringene de trenger for å lære begreper. På dette  kurset lærer du å bruke Nyborgs BU-modell.

Kurs: Førsteklasses dybdelæring

Vossakurs 4.-5. juni  2018

Er det mulig å legge til rette for dybdelæring for førsteklassingen? Er det nødvendig med dybdelæring i første klasse?
Svaret er ja. Førsteklassingen trenger å lære basis for overføring – slik at det blir lett å lære bokstaver og tall;  lesing, skriving, regning og sosial kompetanse. Dette gir innholdet i kurset