Hva er dybdelæring?

Hvordan støtter vi dybdelæring?

Hva er det barna trenger å lære for å oppnå dybdelæring?

Hvilke metoder bidrar best til dybdelæring?

Dette er viktige spørsmål, og vi har utviklet en kursrekke der vi svarer på dette og gjør det om til praksis på ulike områder.

Dybdelæring blir ofte definert som overføring eller transfer (Pellegrino og Hilton, Education for life and work, 2012). Dybdelæring gir kunnskap som kan overføres, og brukes i alle nye situasjoner der det er relevant. Hvordan får vi det til å skje?

Når barn skal lære fungerer ofte erfaring bedre enn forklaring. Det betyr at vi må legge til rette for erfaringer som gir kunnskapen barna trenger på ulike områder.

Vi har laga kurs som gir en innføring i dybdelæring slik det er definert hos Pellegrino & Hilton og lagt til grunn for stortingsmelding 28 2015-2016 – basis for fagfornyelsen. Dette kurset kan vi arrangere i din kommune, eller kommunen kan kjøpe kursholder fra oss. Ta  gjerne kontakt om dette er aktuelt.

Kurs: Dybdelæring og matematikk

Dybdelæring og matematikk. Titallsystemet og regneartene. Ta kontakt om de ynskjer kurs

Dybdelæring og matematikk. Fra hele tall til desimaltall. Ta kontakt om de ynskjer kurs 

Matematikken er full av begreper og ferdigheter som kan overføres. Det er viktig å sikre slik overføring, og da er valg av metode helt avgjørende for at barnas læring skal gi dybdelæring.

Kurs: Begrepslæring – dybdelæring

Kurs på Voss 12.-13. mai
Begrepslæring er dybdelæring. Nyborgs BU-modell viser hvordan vi kan gi barna erfaringene de trenger for å lære begreper. På dette  kurset lærer du å bruke Nyborgs BU-modell. Om den brukes i arbeidet med 5-åringene i barnehagen og/ eller som del av opplæringen i første klasse, får barna et godt grunnlag for overføring og dybdelæring. For barn i risiko vil det bidra til å forebygge lære- og språkvansker og sosiale vansker.