PASS 1 Nye briller for å forstå elevens læring

PASS-teorien – nye “briller” for å forstå elevens læring? Ja, det sier lærere som har fått lære denne teorien. – Vi har fått nye briller å se elevene gjennom. Nå forstår vi bedre hvordan vi kan sikre læring for alle elevene, og ser hva som må...
ØV og LÆR: ANNA analyse-lotto

ØV og LÆR: ANNA analyse-lotto

Den analytiske kodingsprosessen tvinger barna til å styre oppmerksomheten mot egenskap etter egenskap ved figurene på brikkene. Dette bidrar til å styrke konsentrasjon og oppmerksomhet. Esken inneholder: ANNA 1    Form og farge ANNA 2    Form, farge og antall ANNA...