Hvorfor PASS?

Fordi kunnskap om PASS gir oss nye muligheter til å forstå elevens vansker. Med kunnskap om PASS blir det lettere å gjøre den  lille tilpasningen som skal til for at elever som Ben og Larry skal lykkes i å lære, selv om de har vansker med suksessiv prosess. Nederst på sida finner du eksempel på oppgaver som kan bidra til å skape bevissthet om rekkefølge og plass i rekka – noe av det som er kjernen i suksessiv prosess. 

Oppgavene til høyre kan brukes til å fokusere på plass i rekka. “Finn likheter og ulikheter” er et åpent spørsmål. Vi kan spørre på måter som bidrar til å styre oppmerksomheten mot plass i rekka. Til første rad kan vi for eksempel spørre: “Ser du noe som de som har andreplass i rekka er like i? Vi anbefaler også å spørre om ulikheter: ..”Ser du noe som er forskjellig?”  Til andre rad spør vi: “Se på de som har plass først i rekka. Hva er de like i? Hva er de ikke like i?” Slik har vi mulighet til å støtte eleven i å styre oppmerksomheten mot andre egenskaper. Det innebærer analytiske kodingsprosesser som gjør det lettere å lære.
Last ned fila hvis dette er noe du kan bruke.