Andre tester for PPT/BUP

ASRS – Autism Spectrum Rating Scales (2.0-18.11)

ASRS – Goldstein & Naglieri: Autisme Spectrum Rating Scales er et nyere kartleggingsverktøy for å kartlegge der en har mistanke om autismespekter-forstyrrelser. ASRS er et spørreskjema som er standardisert ut fra forekomst av atferd i en populasjon. Bruk av standardskårer gjør det lett å sammenligne med andre standardiserte tester. Spørreskjemaet har ulike versjoner for 2-5 år og 6-18 år.
Kompetansekrav er minimum utdanning som spesialpedagog, vernepleier eller tilsvarende.

Bestill

ACFS-no Dynamisk kartlegging

 

ACFS  (Application of Cognitive Functions Scale er et dynamisk kartleggingsverktøy laget for aldersgruppen 3-5 år. ACFS kan også brukes for personer i andre aldersgrupper for å avdekke eller utforske vansker.
Test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvilken og hvor omfattende støtte barnet trenger for å mestre oppgavene som blir gitt. . Dette er ikke en test som vurderer barnet mot andre barn, men barnet i forhold til gitte oppgaver. Her er fokus for kartleggingen den neste utviklingssonen, ikke bare den aktuelle. Testen gir også et systematisk grunnlag for atferdsvurdering under oppgaveløsning .
Kompetansekrav: Spesialpedagog
Bestill

TONI-4 (6.0-90.11)

Test Of Nonverbal Intelligence – fjerde utgave. . Administrasjon og respons er  enkle muntlige instruksjoner, der det kreves av testtakerne at de kan svare med enkle, men tydelige bevegelser så som peke, nikke, eller blunke. Denne testen kan brukes for dem som har språk-, hørsel-, eller motoriske vansker, og for de som ikke har lært norsk.  Testen er en original engelsk test, med engelsk instruksjon og med  amerikanske normer som sammenligningsgrunnlag..
Kompetansekrav : Generell testkompetanse for evnetester.
Bestill

PEP-3 (0.6-7.11)

PEP–3 er en revisjon av dette populære verktøyet som har blitt brukt i mer enn 20 år for å kartlegge ferdigheter og adferd for barn med autisme og kommunikative vansker som fungerer i alder fra 6 måneder til 7 år. Profilene du får fra PEP–3 er grafiske framstillinger av utvikling, ferdigheter, og karakteristisk adferd for Autismespekteret. Testen treffer behovet for et verktøy som kan kartlegge områder som hjelper deg å lage et individuelt treningsprogram for 3-6 åringer med store vansker og en individuell opplæringsplan (IOP) for skolebarn med utviklingsvansker.
Kompetansekrav : spesialpedagog,vernepleier
Bestill

ADHDT-2 (5.0-17.11)

ADHDT-2  er andre versjon av en original amerikansk test til bruk for å identifisere enkeltindivider som har ADHD. Testen er utviklet av James E. Gilliam, Testen innholder et noterings- og oppsummeringsark med 3 deltester  med vurdering av totalt 36 temaer og nøkkelspørsmål en stiller i intervju. Innsamlede data blir psykometrisk behandlet og gir en ADHD kvotient basert på en middelverdi på 100 og standardavvik på 15.

Kompetansekrav: Profesjonsutdannet som arbeider med kartlegging av barn og voksne med mulig ADHD.
Bestill

TOMAL-2 (5.0-59.11)

Tomal er et testbatteri for å vurdere hukommelse og læring.

Alder: 5-0 through 59-11

Testtid: Basisbatteriet 30 minutter; Basis pluss Supplement 60 minutter

Administration: Individuell

Språk: Amerikansk orginaltest

Bestill