CAS2 Ratingskala – kartlegging for læring

CAS2 Ratingskala er et nytt kartleggingsverktøy for skole og barnehage, som vektlegger planlegging, oppmerksomhet, simultan og suksessiv prosess.
Med CAS2 Ratingskala kartlegger vi ikke for å vurdere eller sortere, men for å støtte læring. CAS2 Ratingskala bygger på PASS-teorien om nevrokognitive prosesser, og gir oss nye måter å forstå barns læring på.

CAS2 Ratingskala kan kjøpes i nettbutikken. Der kan du også melde deg på kurs.

Bruker du CAS2 Ratingskala? Her finner du ecxel-ark for å gjøre PASS-sammenligninger (seksjon 5 på skåringsarket).

Du får ikke Ola ut av tankene. Tredjeklassingen jobber og jobber, men det hjelper bare ikke. Han sliter med å lese ord med mer enn tre bokstaver, og holder på å miste hele motivasjonen.
Vi har alle møtt barn som Ola. Vi skjønner ikke hva som skjer, og føler at vi kommer til kort når det gjelder å hjelpe han til komme videre.

Det er da CAS2 Rating-skala kan være til hjelp.
CAS2 Rating-skala er et kartleggingsverktøy for skole og barnehage, som hjelper oss å forstå barnet i lys av nevro-psykologiske prosesser, PASS: Oppmerksomhet, simultan og suksessiv bearbeiding av informasjon og planleggings/ kontrollprosesser kjenntegner all vår mentale aktivitet som mennesker. Dette er de samme prosessene som kartlegges i CAS2-testen. Ubalanse mellom disse prosessene kan føre til vansker.

CAS2 Ratingskala hjelper deg som lærer å se en slik ubalanse hos barn og unge med behov for spesiell tilpasning.
CAS2 Ratingskala kartlegger i et registreringsskjema med 40 spørsmål.

Det kan gjelde matematikk

Lise, som lett identifiserer antall kan kanskje ha en styrke i simultan prosess, mens Ole, som ikke husker hva som er neste steg i prosedyren når han skal dele, kan ha vansker med planleggingsprosess.

Den som har vansker med å automatisere tallfakta, for eksempel “alt som blir 8” eller “alt som blir 13”, viser seg kanskje å ha en vanske med suksessiv prosess.

…… eller det kan gjelde lesing og skriving

Den som har vansker med suksessiv prosess kan synes det er vanskelig å finne den neste bokstaven i ordet

Den som har en styrke i simultan prosess vil lett lære seg de 100 mest brukte ordene

Hattie – Visible learning

John Hattie har gjort en omfattende studie der han har sett på flere tusen “-pedagogikker” og tilnærminger. Han har delt dem i kategorier, og funnet tall for i hvilken grad de påvirker barn og unges læring. Det som har nest størst effekt av de 138 kategoriene han samlet disse studiene i, var det han kaller “Piagetian programs”  (Hattie: Invisible Learning, 2009; appendix B). Han henviser i teksten til Naglieri & Das (1997) og sier det er viktig å vite hvordan barna tenker, og bidra til å utvikle suksessiv og simultan prosess.
Enda viktigere enn kartleggingen er derfor kompetansen CAS2 Ratingskala gir til å arbeide slik Hattie peker på.

Sertifiseringkrav

For å kunne bruke CAS2 Rating-skala må du være sertifisert. Det betyr at du må ha et to dagers kurs som gir innføring i PASS-teorien og i CAS2 Rating-skala, og du må sende inn en rapport som viser at du kan bruke dette redskapet riktig. Denne rapporten kommer du til å få en personlig tilbakemelding på.

Om du bare ønsker å lære om PASS-teorien, er du også velkommen på kurs. For at du ikke skal betale for sertifiseringen om du bare ønsker å få del i denne kunnskapen, har vi skilt prisen for kurset og sertifiseringen.

Sertifiseringskurs. Bestill CAS2 Ratingskala.