Hvorfor skal vi bruke CAS2?

I desember 2017 skrev vi om 24 grunner til å bruke CAS2. Vi har samlet disse på denne sida. Lenkene gir deg tilgang til mye litteratur, så her er det bare å sette i gang og lese for den som vil.

CAS2 er en evnetest laget ut fra en forståelse av evner som grunnleggende nevrokognitive prosesser slik det presenteres i PASS-teorien.

CAS2 hjelper oss å forstå hvordan PASS-prosessene er relatert til  læring på ulike måter
CAS2 har verktøy både for PPT/ BUP og for skole/ barnehage. CAS2 Cognitive Assessment System er en evnetest til bruk i sakkyndig vurdering og diagnostisering og CAS2 Ratingskala er et spørreskjema som kan brukes i skole og barnehage for å skaffe seg informasjon om PASS-prosessene hos barnet/ ungdommen som strever.
CAS2/PASS gir muligheter for å oppdage spesifikke sammenhenger mellom kognitive prosesser og leseforståelse på en annen    måte enn tradisjonell, psykometrisk basert intelligensteori.
CAS2 hjelper oss til å forstå krav til kognitive prosesser i aktuelle læringsmål.

 

Siden oppdateres med flere grunner til å bruke CAS2. Du finner alle 24 på CAS2-kalenderen som ble publisert i desember 2017.