Hvorfor CAS2?

PASS-teorien har utgangspunkt i Lurias forskning på hjernen og hjernens funksjoner, slik han presentere det blant annet i boka “The Working Brain” . I årene som fulgte var det flere forskningsmiljøer som gikk videre for å undersøke om Lurias funn ga mening og bidro til å forstå menneskets mentale funksjoner. Gjennom  mer enn fire tiår er PASS-teorien undersøkt og validert. Den har vist seg nyttig både for å forstå spesifikke kognitive vansker knyttet til ulike diagnoser og klassifikasjoner, og for å forstå hvordan de ulike prosessene spiller ulike roller i ulike faser av menneskers læring.

Evneteori basert på nevropsykologisk tenkning gir en alternativ forståelse sammenlignet med psykometrisk baserte evneteorier som for eksempel CHC-teorien, som etter hvert er blitt det teoretiske grunnlaget for å tolke Wechsler-testene. Der CHC-teorien først og fremst er utviklet for, og blir brukt til å tolke evnetester ut fra, har PASS vist seg nyttig både som tolkningsgrunnlag og som basis for tiltak. Dette finner du mer om i andre av CAS2-referansene. Her kan du lese mer om PASS-teorien ved å følge lenken under.

Naglieri, Jack A., and T. Otero. “Cognitive Assessment System: Redefining intelligence from a neuropsychological perspective.” Handbook of Pediatric Neuropsychology (2011): 320-333.

Oppgavene til høyre krever bruk av alle PASS-prosessene.

Oppgaven er  å finne likheter og forskjeller mellom figurene som har pil mellom seg. De kan være like eller ulike i form, farge, størrelse, antall deler og så videre. Å finne slike likheter og ulikheter og uttrykke dem krever bruk av alle fire PASS-prosessene. Det innebærer en abstraksjon som krever bevisst styring av oppmerksomheten, og en fleksibel analyse der en skifter fokus fra den ene egenskapen til den andre. Det er spennende å se hvordan elever  i ulike aldersgrupper “skjerper seg” når de får slike oppgaver.