Hvorfor CAS2? 

Fordi CAS2 hjelper oss å forstå barns læring.

. Å avdekke et mønster i en persons kognitive prosesser gjør det lettere å forstå hvordan han eller hun lærer.
At CAS bidrar til det er konklusjonen til Huang, Bardos og Amato i artkkelen som er vedlagt. Den ble publisert i  Journal of Psychoeducational Assessment 28(1) 19 –30
© 2010 SAGE Publications
https://pedverket.no/wp-content/uploads/2017/12/Huang-Bardos-DAmato-2010-Identifying-.pdf

Praksiseksempelet til høyre viser hvordan et tema kan struktureres slik at det blir lettere å styre oppmerksomheten, og slik at en kan tilegne seg dybdekunnskap på en annen måte enn ved å lese en fagtekst. Dette er ofte nyttig for elever som har en spesifikk lærevanske knyttet til en av PASS-prosessene.
Kopier hvis dette er  et aktuelt tema, eller bruk metoden på andre tema. Ikke alle læringsmål i Kunnskapsløftet er like lett å strukturere på en slik måte – men det er nyttig for elevene når vi får det til.