Kvifor CAS2?

Fordi CAS2 har både ein evnetest (til bruk i PPT og andreline-tenestene) og eit spørjeskjema (CAS2 Ratingskala til bruk i skule og barnehage). Både CAS2 Ratingskala og CAS2 gir ein PASS-skala som viser mogeleg styrke og vanske. Med den som utgangspunkt blir det lettare å tilpasse opplæringa, og når det er behov for spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp, gje retning til denne.

http://nebula.wsimg.com/f9fc48d18c421d4b918ebb268ac6c430?AccessKeyId=5BBC44D87B24C07C253A&disposition=0&alloworigin=1

Bildet til høgre viser eksempel på oppgåver som krev at ein styrer merksemda på ein bevisstgjort måte. Slik blir det mogeleg for den som har PASimultanS styrke å utnytte denne, og samtidig støtte  (A)oppmerksomhet og (P)planlegging. Det kan også bidra til å styrke både (P)planlegging (A)oppmerksomhet og (S)simultan prosess for den som har behov for det.