Aktiv treåring, men vi er bekymret for språk og kommunikasjon (2).

I går introduserte vi treåringen (snart fire) som prater lite og har et lite utviklet språk. Vi så på hvordan dynamisk kartlegging kan gi oss en pekepinn om hvordan PASS-prosessene hos et barn som ikke er innen aldersgrupoen for verken CAS2 eller CAS2 Ratingskala.
ACFS (Lidz & Jepsen, Application of Cognitive Functions Scale) har noen deltester som er tydelig simultane, og andre som viser noe om suksessiv prosess. I dag skal vi se et eksempel på det siste. Mens simultan prosess har størst betydning for forståelsen, har suksessiv prosess mye å si for det tekniske i språket. Språklyder kommer i rekkefølge, det samme gjelder ord. Det betyr at suksessiv prosess er viktig i den aller første språklæringen hos et lite barn.

ACFS, deltest 4: Sekvensielt mønster.

Et mønster innebærer at noe gjentas, igjen og igjen. Et sekvensielt mønster har “dobbelt opp”, med en rekkefølge av elementer som gjentas. Til disse oppgavene er det brukt Tangram-brikker, og mønstrene inneholder fra ett til tre elementer i oppgaver med stigende vanskegrad. Vi har tatt med noen eksempler under. For hver gang er spørsmålet: Hvilken brikke er den neste? 

Hvis barnet ikke klarer å finne rett brikke på den første oppgaven, gis den neste, som har  samme struktur og elementer som har noe felles.
Under viser vi flere eksempler.

Legg merke til hvordan disse oppgavene demonstrerer at suksessiv prosess skaper forventning om hva som skal komme. Det har betydning for mange områder i livet.

Hvis barnet ikke greier å finne hva som blir det neste, er det mange aktiviteter vi kan legge inn i en tiltaksfase. 
Tiltak kan være:
Å klappe vekselvis “i luften” og på knærne: luft-knær-luft-knær-luft…….: “Hva er det neste?”  Vi kan bruke andre aktiviteter på samme måte. 
Å bruke ord : “Dag-natt-dag-natt-….. -og så kommer?”  Vi kan bruke andre ord-par på samme måte.
Å tegne mønster: l – o – l – o – l – ….. “Hva er det neste?”
Etterpå prøver igjen med de samme oppgavene som over, for å finne ut om det har ført til endring.

Vi avslutter med Sting “A winter’s night” i dag også, denne gangen med Soul cake.