ACFS-no Application of Cognitive Functions Scale

ACFS er et dynamisk test/kartleggingsverktøy der test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvilken støtte barnet trenger for å gjøre oppgavene i deltestene.  Dette er ikke en test som vurderer barnet mot andre barn, men barnet i forhold til gitte oppgaver. Her er fokus for kartleggingen den neste utviklingssonen, ikke bare den aktuelle. Testen gir også et systematisk grunnlag for atferdsvurdering under oppgaveløsning .

Les mer om dynamisk kartlegging.

Bestill