SE-CAS2 Svensk evnetest Cognitive Assessment System-Andre utgåve incl. Interpretive ad Technical manual

19.450 kr

Pris er oppgitt eksklusiv MVA og frakt.
Alder:  5-0 til 18-11
Se også:
CAS2 online scoring.
SE-CAS2 Svensk forbruksmateriell 8-18år
SE-CAS2 Svensk forbruksmateriell 5-7år

Beskrivelse

Cognitive Assessment System CAS2- svensk versjon 2018.Naglieri. J.A., Das, J.P. & Goldstein, S., (2014)

CAS2 Svensk version (2018)
Komplett test med väska innehållande:
Administrations- och rättningsmanual, Stimuliböcker, 10 st Noteringsprotokoll och Svarshäften 5-7 år och 8-18 år, Rättningsmallar, Technical and Interpretive Manual (Eng).
Den svenska versionen nyttjar amerikanska normer. Under läsåret 2018/2019 kompletteras versionen med svensk standardiseringsinformation kostnadsfritt för dem som beställer CAS2.
CAS2 gir også fem supperende sammensatte skårer: Executive Function without Working Memory, Eksekutive funksjoner med og uten arbeidsminne, Arbeidsminne, Verbalt innhold og nonverbalt innhold. Det er også mulig å gjøre en visuell versus auditiv sammenligning.

CAS2-Komponenter

  • Administrasjons- og skåringsmanual.Denne manualen gir generell informasjon, spesifikk instruksjon for å administrere og skåre deltestene, normtabeller og tolkningstabeller.
  • Tolknings- og teknisk manual.Denne manualen presenterer informasjonen en trenger for å bruke testen. Den omfatter en drøfting av PASS-teorien, forklaring av testens utvikling og struktur og informasjon om standardisering og normering, reliabilitet og validitet og tolkning av CAS2-resultater.
  • Stimulusbok 1, 2 og 3. Stimulusbøkene har stimuli for deltestene som krever det. Her er oppgaver til deltestene Matriser, Verbal-spatiale relasjoner, Figurminne, Ekspressiv oppmerksomhet og Visuelt minne for tallrekker.
  • Svarhefte for testpersonen.CAS2 omfatter to sett av svarhefter, en for  5-7 år og en for 8-18 år. Disse brukes til blyant-og-papir oppgavene for Kodeplanlegging, Koblingsplanlegging, Tallmatch-planlegging, Talloppdagelse og Reseptiv oppmerksomhet.
  • Figurminne svarhefte.Dette svarheftet brukes til blyant-og-papir oppgavene på deltesten Figurminne.
  • Skåringsoverlegg.Spiralheftet med skåringsmaler gjør det lett å skåre nøyaktig i svarheftene.
  • Noterinsghefte for testleder.Her er plass for å notere svar for hver deltest, summere skårer og dokumentere resultater.
  • Rød blyant.En rød blyant som brukes i deltestene som krever skriftlig svar er med i hver komplett testveske.
  • Nynorsk supplering – med materiell til deltestene som har verbale oppgaver. Det gjelder deltestene Verbal-spatiale relasjoner, Ekspressiv oppmerksomhet (oppgaven for 8-18 år), ordserier og Setningsgjentagelse/Setningsspørsmål.

Tekniske egenskaper
CAS2 ble standardisert i Skandinavia med utgangspunkt i svenske og norske data.  Omfattende informasjon om reliabilitet og validitet er rapportert i Tolknings- og teknisk manual som følger med testen. Fullstendig testbatteri med 12 deltester har en reliabilitet på  .95 for full skala, mens reliabiliteten for PASS-skalaene varierer fra  .86 til .93. Reliabilitetskoeffisienten er basert på undersøkelse av indre konsistens, test-retest og konsistens på tvers av ulike skårere. Ulike typer validitet ble undersøkt. Disse omfatter innholdsvaliditet, kriterievaliditet og begrepsvaliditet. Det er rapportert validitet for spesifikke populasjoner som personer med tale- eller språkvansker, spesifikke lærevansker, evnerike, personer med ADD/ ADHD-diagnoser, angstdiagnoser, attention oh Asperger syndrom. Det ble særlig fokusert på å gjøre CAS2 rettferdig for minoritetspopulasjoner. Dokumentasjon for validitet som er rapportert i Tolknings- og teknisk manual viser testens verdi for kartlegging av ulike grupper barn.

Tolkning
Tolknings- og teknisk manual gir metoder for å tolke skårene. Det vises hvordan en finner PASS-profilen,  hvordan en kan sammenligne PASS-skalaer, analysere deltestene og sammenligne PASS-skårer med fagprestasjoner. Tolknings- og teknisk manual har tabeller for signifikante forskjeller mellom standardskårer for PASS-skalaene for å kunne gjøre intra-individuelle sammenligninger og finne ormåder for styrke og vanske. Der er også lignende tabeller for å vurdere forskjeller på deltest-nivå for hver av PASS-skalaene. CAS2 noteringshefte har tolkningsskjema for å regne ut og dokumentere PASS-skala sammenligninger, deltestanalyser, sammenligninger mellom første og eventuelt andre testopptak og supplerende sammensatte skårer.

Det er vist metoder for å bruke PASS-skårer og full skala standardskårer til å identifisere kognitiv styrke og vanske. På grunn av den unike informasjonen CAS2 gir,  kan resultatet spesielt være til hjelp når en skal kartlegge spesielle populasjoner. Tolkningshåndboken har også med andre ressurser for den som har ansvar for kartleggingen, slik som følger for tiltak basert på CAS2-resultater. Flere forskningsbaserte undervisningsopplegg som kan linkes direkte til PASS-teorien er beskrevet, og det er tatt med en CAS2-rapport som viser hvordan resultatet kan tolkes.

Det er utarbeidet svensk normering basert på svenske og norske data.

Online skåringen gir amerikansk normering og  må kjøpes separat. Ta kontakt om dere ønsker dette.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “SE-CAS2 Svensk evnetest Cognitive Assessment System-Andre utgåve incl. Interpretive ad Technical manual”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *