Norsk/svenske normer for CAS2

Høsten 2020 har vi jevnlig webinar (gratis) for å presentere de norsk/svenske normene for CAS2 og skåringshjelp som «gjør jobben» på samme måte som online-skåringen fra Pro-ed. Les om norm-arbeidet og finn Jack Naglieris skåringsark som gir standardskårer for PASS-indeksene og full skala basert på deltest skalert skåre. Skåringsarket kan lastes ned og brukes.