PP-klinisk spesialisering 2023-24

Vi starter opp med et nytt kull i PP-klinisk spesialisering 27-28. april 2023. Spesialiseringen har sju moduler, og går over tre semester.

Søknadsfrist forløpende fram til studiestart

Denne spesialiseringen har basis i de samme modulene  som var inkludert i PP-klinisk  etterutdanning fra Pedverket Kompetanse 2007-2010, videreutdanning i samarbeid med Høgskolen i Harstad 2010-2012 og videreutdanning som ble gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer 2012-2018. Når vi tilbyr denne spesialiseringen nå, er innholdet i modulene oppdatert, og vi har lagt til en modul med tema inkludering. Denne modulen gjelder systemarbeid i norsk PPT-praksis og har et blikk på inkludering i andre europeiske land.

Link til fagplan for spesialiseringen
Les studieprogram
Link til søknadsskjema