Hvorfor PASS? 

Fordi PASS (planlegging-oppmerksomhet-simultan-suksessiv) hjelper oss til å forstå krav til kognitive prosesser i aktuelle læringsmål

Dette finner du noe om fra side 18 i presentasjonen som det er link til under. http://nebula.wsimg.com/b74a6bffdbb09c0f010ea178fc954032?AccessKeyId=5BBC44D87B24C07C253A&disposition=0&alloworigin=1 (Naglieri 2016)

Praksiseksempelet til høyre viser en måte å bevisstgjøre sammensatte grafemer på. Slik bevissthet vil gi færre enheter å bearbeide suksessivt enn når hver bokstav står for seg. Det vil støtte læringen hos en elev som har suksessive vansker og vansker med å lese. Bruk gjerne denne typen oppgaver sammen med øving for å automatisere sammensatte grafemer. Grafem-spillene i ØV og LÆR-serien er laget for å automatisere sammensatte grafemer, og vi har sett suksess med den slags aktiviteter for barn som liker å spille spill.
Under bildet finner du link til pdf’er, slik at du kan skrive ut denne oppgaven på bokmål eller nynorsk. Bruke den også som ide til å lage tilsvarende oppgaver som er relevant for din elev.