Cognitive Assessment System CAS2 er nå publisert i norsk versjon.

CAS2 består av tre tester, som alle er laget for å kartlegge de nevrokognitive PASS-evnene. Cognitive Assessment System CAS2  er den nye versjonen av CAS-testen, og når du hører “CAS2”, så er det som regel relatert til denne. I tillegg kommer CAS2 Ratingskala, et spørreskjema med 40 spørsmål om atferd som kan relateres til PASS-prosessene. Denne er også publisert i norsk versjon. CAS2 Brief kartlegger også PASS-prosessene, men med bare en deltest for hver prosess. Denne er ikke publisert på norsk.

CAS2 er den nye versjonen av CAS-testen, som har vært i omfattende bruk i  PP-tjenester landet over siden 2008. Den er bygget over samme lest, og som før er det PASS-prosessene som er i fokus, og som gir den mest nyttige infomasjonen når det gjelder tiltak og relasjoner til diagnoser og spesifikke lærevansker. I tillegg til PASS-skalaene kan det også utledes indekser for eksekutive funksjoner med og uten arbeidsminne, arbeidsminne, verbalt innhold og nonverbalt innhold; og det kan gjøres en visuell-auditiv sammenligning. Full skala på CAS har svært høy korrelasjon med andre evnetester og med kartlegging av skoleprestasjoner.

CAS2 Ratingskala  er PASS-verktøyet for lærere i barnehage og skole. 40 spørsmål kartlegger barns atferd relatert til PASS-prosessene, slik det kommer til syne i barnehage eller skole. Lærere må ha kurs for å kunne tolke CAS2 Ratingskala. Les mer om CAS2 Ratingskala.

CAS2 Brief finnes i engelsk versjon. Fire deltester kartlegger de fire PASS-prosessene.