Når “plussing” er vanskelig. Addisjon med tosifra tall.

Å regne med enere og tiere (og gjerne hundrere og tusener) til addisjon og subtraksjon uten tierovergang er enkelt for de fleste. Vi tar heller med noen eksempler som viser hva som egentlig skjer når vi “låner”. Det bidrar til matematikk-kunnskap, ikke bare kunnskap om hvordan vi skal løse oppgaver.

Når Grunnlaget desimalsett eller annet tilsvarende materiell er brukt til å bygge antall med, og materiellet er til stede i klasserommet, så blir det naturlig å bruke for elever som har trenger det. Når materiellet er tilgjengelig  kan barna bruke det etter behov. Så langt har vi aldri møtt barn som fortsetter med å telle opp med konkreter når de har tilegnet seg kunnskapen de trenger for å regne «i hodet» – automatisert. Bruker de fingrene? Fint, det, de kan sikkert få riktig svar. Base-10-materiell, som desimalsettet er et eksempel på, bidrar også til å skape forståelse både for titallsystemet og regneartene.

Teksten i de hvite boksene er ment som forklaring for den voksne.

Når vi kommer til hundrere og tusener, så gjelder de samme prinsippene. La gjerne barna utforske dette. I det følgende viser vi hvordan arbeid med konkreter kan kobles sammen med måter å notere utregning på. Det finnes flere ulike måter å notere på – og da blir gjerne også rekkefølge på handlingene en annen.

Teksten i de hvite boksene er ment for den voksne.

Bildene er med for å gi ideer om hvordan base-10-materiell som Grunnlaget desimalsett kan brukes. La barna eksperimentere, og gjøre dette på sin måte.