Mal for IOP

Verktøy for utarbeiding av IOP

Når du arbeider med IOP trenger du en analyse av de opplæringsmålene som skal ligge til grunn for spesialundervisningen for akkurat denne eleven. De aktuelle opplæringsmålene kan være en spesifisering av eller en erstatning for klassens plan, alt etter hav som ligger i vedtaket om spesialundervisning. Hva må alle kunne for å….?  Vi trenger også å vite hva vår elev mestrer og ikke mestrer for hvert element i en slik analyse. Det eleven mestrer roper vi hurra for, det eleven ikke mestrer må vi legge inn i planen som læringsmål. Her har vi lagt inn et skjema som kan være til hjelp for en slik analyse. Gratis nedlastning, bokmål og nynorsk, linker nederst på siden.

Vi har også laget en mal for IOP, tilpasset malen fra Udir. Når du sammenligner vil du ogå finne forskjeller. Hensikten med vår mal er at de arkene som gjelder innholdet i spesialundervisningen skal fungere best mulig som et arbeidsredskap. Der finner vi igjen det vi skal gjøre, og der noterer vi når  læringsmål er nådd. Det betyr at vi går et steg videre i analysen, det vil si at vi legger inn et mer detaljert nivå. Dette vil bidra til at IOP’en er et redskap som er i jevnlig bruk,  som redskap for ukeplanlegging, eller eventuelt litt lenger perioder. For de konkrete målene har vi lagt inn læremidler og metode og evaluering. Ark 2 og eventuelt ark 3 kopieres slik at det blir plass til alt IOP’en skal omfatte. Gratis nedlastning, bokmål og nynorsk, linker nederst på siden.

Malen er basert på egen erfaring gjennom mange år, både som lærer, spesialpedagog og PP-rådgiver. Det har fungert veldig godt, og bidratt til en spesialundervisning som “virker”. Det største arbeidet er analyse av læringsmål, men når en har gjort dette et par ganger er det ikke så krevende lenger.

Analyse av læringsmål krever en oppgaveanalyse som få lærere og spesialpedagoger har fått opplæring i i utdanningen. Ikke mist motet om du synest dette er vanskelig, det går bedre etter hvert. Ta gjerne kontakt for veiledning – eller be om kurs.

Når vi skal lage IOP og planlegge spesialundervisning må vi selvsagt også vite noe om elevens typiske måter å lære på, og hvilke vansker som en må ta hensyn til. Redskaper for å arbeide med dette kommer snart, og kan lese om i denne artikkelen fra Psykologi i kommunen, september 2018.

Og så må vi aldri glemme at en god IOP er så uendelig mye mer enn malen!