Kompetansekrav for å bruke CAS2 – Cognitive Assessment System-andre utgave

Det stilles følgende kompetansekrav for å bruke CAS og CAS2 testen

CAS sertifiserte har også sertifisering for CAS2. Grunnet endring i deltestene og nye tolkningsmuligheter tilrår vi alle CAS sertifiserte til å ta et en dags CAS2- oppdateringskurs.

1. Master i relevant fag eller tilsvarende
For å bli sertifisert til å bruke CAS/CAS2 er det  nødvendig å ha  master i relevant fag (psykologi, pedagogikk, logopedi, spesialpedagogikk), PP klinisk videreutdanning  eller grunnleggende kunnskap dokumentert på annen måte. Det kreves da individuell vurdering. Be gjerne om kostnadsfri individuell vurdering av testkompetanse til post@pedverket.no .

2. To dagers CAS/CAS2 sertifiseringskurs
Det kreves inngående kjennskap til PASS-teorien, og til vanlige psykometriske prinsipper. Dette er en del av innholdet i to-dagers sertfiseringskurs, og det utdypes nærmere i fortolkningshåndboka som er “pensum” for den som skal bruke testen.
KURSPROGRAM

3. Godkjent sertifiseringsrapport
Etter sertifiseringskurs skal en ta minst tre CAS/CAS2 tester. En av testene skal sammen med testrapporten og søknadskjema sendes inn til Pedverket Kompetanse for godkjenning med opplysninger om utdanning. Kopi av noteringshefte og svarhefter for testopptaket det leveres rapport for vedlegges sammen med utfylt søknadskjema som fåes på kurset.
Mal for sertifiseringsrapport BOKMÅL
Mal for sertifiseringsrapport NYNORSK

I fortolkningshåndboka står det: Det er den som bruker CAS sitt eget ansvar å bruke og tolke testen på en forsvarlig måte. Det forutsettes at enhver fagperson som bruker testen gjør det i respekt for det nivået av kompetanse som kreves, med etisk ansvar og på grunnlag av inngående kjennskap til retningslinjene i fortolkningshåndboka og i samsvar med dissse.
Det forventes også at brukere av CAS/CAS2 arbeider i samsvar med internasjonale standarder for psykologisk testing.