Born som lærer er aktive.

Nokon gonger kan vi sjå aktiviteten deira, andre gonger er læringsaktiviteten reint kognitiv, slik at vi ikkje kan observere den. Uansett er det vårt ansvar som lærarar å leggje til rette for aktivitet som fører til læring.

Å lære begreper er å oppdage likheter og forskjeller. Det krever erfaring, og erfaring betyr aktivitet. Særlig for aldersgruppa opp til 8-10 år er det viktig for barn å få mange slags erfaring med virkelige ting, slik at de kan bruke alle sansene sine til å erfare med.

Når barn skal lære ferdigheter krever det øving. Skriftspråklige ferdigheter krever øving med å skrive eller lese. Men både for slike ferdigheter og for matematikkferdigheter kan øving med fordel skje ved spill-aktiviteter både på skjermen og på bordet. ØV og LÆR er spill som kan supplere mange gode dataprogram. Bordspill betyr i større grad samspill med andre, og det kan være lettere å bruke talespråket bevisst i øvingen, slik det er lagt opp til i ØV og Lær.

PASS (planlegging-oppmerksomhet-simultan-suksessiv) lærer oss om viktige læreprosesser. Når vi skal legge til rette for barnas læringsaktiviteter er det nyttig å ha kunnskap om disse prosessene.