Gratis webinar med Pedverket Kompetanse

Har du noe å spørre om eller drøfte som gjelder CAS2?

 

Høsten 2021 tilbyr vi gratis webinar hver onsdag 1330-1500. De fleste webinarene gjelder CAS2 – og det er spørsmålene dere tar opp underveis som vil være i fokus. Kom med innspill i webinaret,  eller via epost eller telefon (92291227) på forhånd.

Noen onsdager forbereder vi innspill på ulike aspekter ved reliabilitet og validitet – som gjelder psykometriske tester generelt og CAS2 spesielt. Vi mener at dette er spørsmål som bør få høyere fokus hos alle som bruker nevropsykologiske tester.


Webinarene gir ikke nok tid til til å gå i dybden når det gjelder tiltak – derfor tilbyr vi kursrekka CAS2 påbygg som tar for seg tiltak retta mot ulike typer av lærevansker og diagnoser, og sett i lys av PASS-profiler med ulike særtrekk. Ta kontakt!

Vi bruker Zoom som “møterom”, og ønsker at disse webinarene skal være laverskeltilbud. Derfor er de gratis, og vi ønsker at det skal være lav terskel for å delta og for å komme med spørsmål, kommentarer og case til drøfting. Zoom inn, og vær velkommen!

Link til webinar-rommet: