Gratis webinar med Pedverket Kompetanse

Har du noe å spørre om eller drøfte som gjelder CAS2 eller CAS2 Ratingskala?

 

Vi fortsetter med i gratis webinar hver onsdag er 1330-1500. Legg merke til at webinaret 4. mai har andre tider: 1200-1330.
Bruk gjerne muligheten til å stille spørsmål eller ta opp tema til drøfting.
Noen onsdager forbereder presentasjon av spesielle tema som gjelder PASS- teorigrunnlaget for CAS2 og CAS2 Ratingskala – eller tolkning av PASS-profiler i testresultat.

Vi bruker Zoom som “møterom”, og ønsker at disse webinarene skal være laverskeltilbud. Derfor er de gratis, og vi ønsker at det skal være lav terskel for å delta og for å komme med spørsmål, kommentarer og case til drøfting. Zoom inn, og vær velkommen!

Link til webinar-rommet:

Har du ønsker om problemstillinger eller tema vi skal ta opp – gi en lyd på epost eller messenger (via Facebook)

 


Webinarene gir ikke nok tid til til å gå i dybden når det gjelder tiltak – derfor tilbyr vi kursrekka CAS2 påbygg som tar for seg tiltak retta mot ulike typer av lærevansker og diagnoser, og sett i lys av PASS-profiler med ulike særtrekk. Ta kontakt!

Onsdag 4. mai: Tolkning av CAS2-resultater.  NB tidspunkt 1200-1330.

Onsdag 18. mai  CAS2 og PASS-teorien i Europa  Presentasjon av konferanse i Oslo 8.-9. september,. Vanlig tid: 1330-1500.