Gratis webinar med Pedverket Kompetanse

Har du noe å spørre om eller drøfte som gjelder CAS2?

 

Høsten 2021 tilbyr vi gratis webinar hver tirsdag  1330-1500. De fleste webinarene gjelder CAS2 – og det er spørsmålene dere tar opp underveis som vil være i fokus. Kom med innspill i webinaret,  eller via epost eller telefon (92291227) på forhånd.

Noen tirsdager forbereder vi innspill på ulike aspekter ved reliabilitet og vailiditet – som gjelder psykometriske tester generelt og CAS2 spesielt. Vi mener at dette er spørsmål som bør få høyere fokus hos alle som bruker evnetester.

Tirsdag 12. oktober kommer Jack A. Naglieri til webinaret for å svare på spørsmål, og vi utvider tiden til 1530.. Sett av datoen  – og inviter gjerne med andre fra kontoret ditt.
Jack A. Naglieri er en av de som har laget CAS2, og forfatter til en lang rekke artikler og bok-kapittel om PASS-teorien og CAS2. Han er nå forskningsprofessor ved University of Virginia, seniorforsker ved Devereux Center for Resilient Children og professor emeritus ved department of  Psychology, George Mason University.

Tolkning og tiltak henger sammen. Webinarene gir ikke nok tid til til å gå i dybden når det gjelder tiltak – derfor tilbyr vi kursrekka CAS2 påbygg som tar for seg tiltak retta mot ulike typer av lærevansker og diagnoser, og sett i lys av PASS-profiler med ulike særtrekk.

Vi bruker Zoom som “møterom”, og ønsker at disse webinarene skal være laverskeltilbud. Derfor er de gratis, og vi ønsker at det skal være lav terskel for å delta og for å komme med spørsmål, kommentarer og case til drøfting. Zoom inn, og vær velkommen!

Link til webinar-rommet: