Webinar med Pedverket Kompetanse

Våren 2021 tilbyr vi webinar som gjelder ulike aspekter  ved tolkning av CAS2. Det vil si – som gjelder PASS-planlegging – oppmerksomhet – simultan og suksessiv.

PASS-teorien ligger til grunn for CAS2 – det betyr at CAS2 tolkes ut fra PASS-teorien. PASS gir en helhetlig forståelse av intelligens som fire kategorier av nevrokognitive prosesser. Oppmerksomhet er en forutsetning for bevisst sansning – det vi sanser bearbeider hjernen i simultane og suksessive prosesser knyttet til hjernebarken. Når vi utfører noe som ikka er basert bare på reflekser, så er det prosesser i fremste del av hjernen som dominerer. All mental aktivitet innebærer en integrasjon av disse typene av prosesser.

Men det var webinarene…

4. mars    CAS2 versus WISC-V – likheter og forskjeller
17. mars  CAS2-tolkning
24. mars  CAS2 Ratingskala
8. april     Lærevanskene – når er de spesifikke?
21. april   CAS2-tolkning
28. april   PASS og psykisk helse hos barn og unge
3. mai      CAS2-tolkning
12. mai    PASS og dynamisk kartlegging

17. – 21. mai  Webinarweek for Asumieprosjektet. Les mer .

26. mai   CAS2-tolkning Vi drøfter spørsmål som kommer opp.
2. juni     CAS2-tolkning Vi drøfter spørsmål som kommer opp.
9. juni     CAS2-tolkning Vi drøfter spørsmål som kommer opp.
23. juni   CAS2-tolkning Vi drøfter spørsmål som kommer opp.
30. juni   CAS2-tolkning Vi drøfter spørsmål som kommer opp.

De siste ukene før sommerferien har vi satt av til CAS2-drøftinger. Kom hvis du har spørsmål du vil drøfte med andre. Målgruppe er PP-rådgivere.

Vi bruker Zoom som “møterom”, og ønsker at disse webinarene skal være laverskeltilbud. Derfor er de gratis, og vi ønsker at det skal være lav terskel for å delta og for å komme med spørsmål, kommentarer og case til drøfting. Zoom inn, og vær velkoimmen!

Vi beklager til dere som prøvde å komme inn i Zoom rommet til klokka 1300 i dag, 2. juni.
Vi har tulla med linker – linken som ligger der nå fungerer.
Velkommen til deg som har spørsmål eller case å drøfte!