Vi er tilbake med åpen ZOOM de fleste onsdager 1330-1500.

Da er vi klar til å svare på spørsmål, drøfte PASS-teori CAS2-tolkning eller andre aktuelle saker. Ikke minst gir onsdagswebinaret rom for å  drøfte PASS-profiler og hvordan de gir oss et mønster av kognitiv styrke og vanske for barnet eller eleven det gjelder. Velkommne med spørsmål og kommetarer.

 

PASS-teori – kunnskap om hjernen – trenger vi det, egentlig?

 

“Mamma, har du de papirene vi fikk da jeg ble testa på PPT i 5. klasse?” Spørsmålet kom fra en elev i videregående skole. Hun opplevde at det gikk trått på skolen, for det var ikke noen som så hvilke behov hun hadde for tilrettelegging. “De papirene” hadde mor, og det var bra, for “de må jeg ha med til lærerne mine, for de skjønner ikke hvordan jeg lærer og hvordan jeg må ha det når jeg skal lære”. Testen var CAS2, og kunnskapen lærerne fikk var basert på PASS-teorien, og hvordan de ulike PASS-prosessene påvirker elevens læring. Viktigere var det at denne jenta selv hadde forstått noe om hvordan hun lærte best, etter at hun “ble testa” i femte klasse.

 

 

 

Den som strever trenger å vite hvorfor. Noen ganger kan strev være knyttet til hjernens funksjoner. Da blir kunnskap om disse funksjonene viktig.  PASS-teorien gjelder slik kunnskap Den tar utgangspunkt i Lurias forskning – som er bekrefta av mange andre. PASS-teorien og forskningen som ligger til grunn, sammen med forskningen som alltid fortsetter, er basis for CAS2 Cognitive Assessment System, og mer generelt basis for å forstå hjernens funksjoner. Dette er relevant kunnskap for PP-rådgivere, for lærere og andre som jobber i klasserommet, for foreldre, og for elevene selv.

 

 

 

Testforlag og ansvar.

 

 

Som testforlag kjenner vi på ansvaret for å formidle kunnskap til de som skal bruke tester vi tilbyr. Derfor tilbyr vi gratis webinar der vi fokuserer på hvordan hjernen jobber, og på hvordan slik kunnskap kan gjøres forståelig for eleven selv, og for de som er rundt.  Vær velkommen, uavhengig av om du bruker CAS2-testen eller ikke. Webinarene kommer på onsdager, og vi åpner Zoom-rommet de fleste onsdagene i alle fall ut april klokka 1330-1500. 

Denne linken gjelder hele våren. 

 

 

 

Har du ønsker om andre problemstillinger eller tema vi skal ta opp – gi en lyd på epost eller messenger (via Facebook)

 


Webinarene gir ikke nok tid til til å gå i dybden når det gjelder tiltak – derfor tilbyr vi kursrekka CAS2 påbygg som tar for seg tiltak retta mot ulike typer av lærevansker og diagnoser, og sett i lys av PASS-profiler med ulike særtrekk. Ta kontakt!