Gratis webinar fra Pedverket Kompetanse

 

Vi er tilbake med onsdagswebinar de fleste onsdager 1330-1500.

Bla forbi plan for våren hvis du ser etter referanser etc fra ett av webinarene. 

 

PASS-teori – kunnskap om hjernen – trenger vi det, egentlig?

 

“Mamma, har du de papirene vi fikk da jeg ble testa på PPT i 5. klasse?” Spørsmålet kom fra en elev i videregående skole. Hun opplevde at det gikk trått på skolen, for det var ikke noen som så hvilke behov hun hadde for tilrettelegging. “De papirene” hadde mor, og det var bra, for “de må jeg ha med til lærerne mine, for de skjønner ikke hvordan jeg lærer og hvordan jeg må ha det når jeg skal lære”. Testen var CAS2, og kunnskapen lærerne fikk var basert på PASS-teorien, og hvordan de ulike PASS-prosessene påvirker elevens læring. Viktigere var det at denne jenta selv hadde forstått noe om hvordan hun lærte best, etter at hun “ble testa” i femte klasse.

 

 

 

Den som strever trenger å vite hvorfor. Noen ganger kan strev være knyttet til hjernens funksjoner. Da blir kunnskap om disse funksjonene viktig.  PASS-teorien gjelder slik kunnskap Den tar utgangspunkt i Lurias forskning – som er bekrefta av mange andre. PASS-teorien og forskningen som ligger til grunn, sammen med forskningen som alltid fortsetter, er basis for CAS2 Cognitive Assessment System, og mer generelt basis for å forstå hjernens funksjoner. Dette er relevant kunnskap for PP-rådgivere, for lærere og andre som jobber i klasserommet, for foreldre, og for elevene selv.

 

 

 

Testforlag og ansvar.

 

 

Som testforlag kjenner vi på ansvaret for å formidle kunnskap til de som skal bruke tester vi tilbyr. Derfor tilbyr vi gratis webinar der vi fokuserer på hvordan hjernen jobber, og på hvordan slik kunnskap kan gjøres forståelig for eleven selv, og for de som er rundt.  Dette tenker vi er nyttig  uavhengig av om du bruker CAS2-testen eller ikke. Derfor er webinarene åpne for alle. Webinarene kommer på onsdager, og vi åpner Zoom-rommet de fleste onsdagene i alle fall ut april klokka 1330-1500. Bildet øverst viser hvilke onsdager. De første 30-45 minuttene er det “dagens tema” – deretter spørsmål, drøfting,  eller case som måtte komme opp. Vi håper at det skal være lav terskel for å hive seg på både med spørsmål og med meninger. Interessert? Kom, da vel! Og gi oss gjerne tilbakemelding – både negativ og positiv.

Denne linken gjelder hele våren. 

 

 

 

Har du ønsker om andre problemstillinger eller tema vi skal ta opp – gi en lyd på epost eller messenger (via Facebook)

 


Webinarene gir ikke nok tid til til å gå i dybden når det gjelder tiltak – derfor tilbyr vi kursrekka CAS2 påbygg som tar for seg tiltak retta mot ulike typer av lærevansker og diagnoser, og sett i lys av PASS-profiler med ulike særtrekk. Ta kontakt!