Aktuelt

Det publiseres mye både når det gjelder forskning og praksis på utdanningsfeltet. Noe av dette finner du link til her. På facebook-sida og facebook-profilen til Pedverket Kompetanse finner du flere. Dit kommer du ved å bruk knappene nederst på denne sida. Kom gjerne med innspill og kommentarer til det du finner der.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Nordahl-rapporten

Les Karoline Viken sitt innspill om PP-tjenesten, og hvordan hun og kollegaene hennes oppfyller mandatet som er gitt i opplæringsloven. En slik PP.tjeneste trenger vi!

Publisert i Forskningsnytt 19.04.2019

Spesialundervisning – innovasjonskultur for dei svakaste.

Per Henning Uppstad er professor ved Lesenteret, Universitetet i Stavanger, og professor II ved Høgskulen i Volda. I denne kronikken i Stavanger Aftenblad lyfter han fram det han meiner er hovudutfordringa i skulen: Det er så få som skjønar og ser kva elevane med særskilte behov treng. Alle veit at dei treng noko, men få veit kva, kor mykje og korleis.
Dette skriv han om under overskrifta For lite kunnskap om god spesial-undervisning; – kva med ein innovasjonskultur for dei svakaste?” 
Saman med denne linken sender vi og takk til Bjørg Klokk, som gjennom eit dedikert yrkesliv, mellom anna som leiar av PPT i Stavanger,  har hatt fokus på dette.

Innovasjonskultur for dei svakaste – dette er ein kultur vi i Pedverket Kompetanse gjerne vil bidra til å utvikle. Det gjeld både dei som har spesialpedagogiske behov på grunn av generelle lærevanskar, og dei som slike behov på grunn av ein spesifikk vanske.

Alle kursa våre har dette for auge. Vi ser formidling av PASS – nevropsykologisk forståing av korleis hjernen fungerer, tydeleggjering av korleis planlegging-merksemd-suksessiv og simultane prosessar er relatert til språkutvikling, sosial og skulefagleg læring som del av dette. Å utvikle tiltak retta mot læringsmål og designa ut frå korleis personen lærer best er innovasjon. Den som får utnytte sine sterke PASS-prosessar og lette trykket mot dei PASS-prosessane som ikkje fungerer like godt lukkast betre,

Når ein person kjenner til sine eigne PASS styrkar og vanskar er det lettare å forstå seg sjølv, og vite at “slik må eg ha det når eg skal lære”.

 

Hva gjør vi med spesialundervisningen?

Monica Melby-Lervåg  er professor og forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. I Læringsbloggen formidler hun forskning innen det spesialpedagogiske feltet. I innlegget det er link til her fokuserer hun på Barneombudets rapport om spesialundervisning, og trekker fram viktige tiltak av de 26 som det er konkludert med i denne rapporten.

Delta!

Vi vil gjerne høre fra deg, med spørsmål eller kommentarer. Velkommen til å ringe (56521820/ 91184610) eller sende epost til post@pedverket.no.

Pedverket Kompetanse er på facebook. Vi har både en profil og en side, og du er velkommen til å bruke begge.

Vi vet at en organisasjon som vår skal ha en side, ikke en profil. Det er slik at vi har langt flere venner på facebook-profilen enn vi har følgere på facebook-sida, derfor velger vi å beholde begge. Vi prøver å holde begge oppdatert med samme innhold. Legg gjerne inn kommentarar og lag diskusjon på begge! Vi forbeholder oss retten til å ta redaksjonsansvar, men vil gjerne ha meningsbrytning og diskusjon.