Aktuelt

Det publiseres mye både når det gjelder forskning og praksis på utdanningsfeltet. Noe av dette finner du link til her. På facebook-sida og facebook-profilen til Pedverket Kompetanse finner du flere. Dit kommer du ved å bruk knappene nederst på denne sida. Kom gjerne med innspill og kommentarer til det du finner der.

Nytt!  Pedverket Kompetanse tilbyr nå PP-klinisk spesialisering med oppstart 24. oktober 2018- Søknadsfrist 15.september 2018

Spesialundervisning

Spesialundervisning er alltid et aktuelt tema. Vi hører stadig noen hevde at spesialundervisningen har liten effekt, og at det derfor må bli slutt på den.

Vi mener at det er viktig å verne om rettighetene som Opplæringsloven gir  barn og unge som har spesielle opplæringsbehov. Når det legges fram forskningsresultater som tyder på at spesialundervisning fungerer dårlig, så er det viktig å ikke trekke mer generelle konklusjoner enn den aktuelle studien gir dokumentasjon for. Heller enn forskning som ser på spesialundervisning generelt, trenger vi forskning på barns måter å lære på, skolers måte å møte et mangfold av elever på, og metoder som blir brukt i spesialundervisningen. Vi trenger også å vite mer om sårbare punkt i saksgangen fra skolens eller foreldrenes bekymring, via sakkyndig vurdering, vedtak og IOP til den spesialundervisningen som faktisk blir gitt.

 

Spesialundervisning – innovasjonskultur for dei svakaste.

Per Henning Uppstad er professor ved Lesenteret, Universitetet i Stavanger, og professor II ved Høgskulen i Volda. I denne kronikken i Stavanger Aftenblad lyfter han fram det han meiner er hovudutfordringa i skulen: Det er så få som skjønar og ser kva elevane med særskilte behov treng. Alle veit at dei treng noko, men få veit kva, kor mykje og korleis.
Dette skriv han om under overskrifta For lite kunnskap om god spesial-undervisning; – kva med ein innovasjonskultur for dei svakaste?” 
Saman med denne linken sender vi og takk til Bjørg Klokk, som gjennom eit dedikert yrkesliv, mellom anna som leiar av PPT i Stavanger,  har hatt fokus på dette.

Innovasjonskultur for dei svakaste – dette er ein kultur vi i Pedverket Kompetanse gjerne vil bidra til å utvikle. Det gjeld både dei som har spesialpedagogiske behov på grunn av generelle lærevanskar, og dei som slike behov på grunn av ein spesifikk vanske.

På Toscanakurset 2018 lærarkurset har vi kalla kursprogrammet “Kokebok i spesialundervisning”. Gjennom 21 kurstimar i løpet av ei veke set vi fokus på dette området. Målet er å vidareutvikle deltakarane sin kompetanse slik at dei kan lukkast med å gje spesialundervisning som bidrar til endring. Vi har sett dette i praksis så mange gonger at vi veit det er mogeleg!

 

Hva gjør vi med spesialundervisningen?

Monica Melby-Lervåg  er professor og forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. I Læringsbloggen formidler hun forskning innen det spesialpedagogiske feltet. I innlegget det er link til her fokuserer hun på Barneombudets rapport om spesialundervisning, og trekker fram viktige tiltak av de 26 som det er konkludert med i denne rapporten.

Delta!

Vi vil gjerne høre fra deg, med spørsmål eller kommentarer. Velkommen til å ringe (56521820/ 91184610) eller sende epost til post@pedverket.no.

Pedverket Kompetanse er på facebook. Vi har både en profil og en side, og du er velkommen til å bruke begge.

Vi vet at en organisasjon som vår skal ha en side, ikke en profil. Det er slik at vi har langt flere venner på facebook-profilen enn vi har følgere på facebook-sida, derfor velger vi å beholde begge. Vi prøver å holde begge oppdatert med samme innhold. Legg gjerne inn kommentarar og lag diskusjon på begge! Vi forbeholder oss retten til å ta redaksjonsansvar, men vil gjerne ha meningsbrytning og diskusjon.