Kurs for lærere i skole og barnehage

MATEMATIKK

Hva er dybdelæring? Hvordan støtter vi dybdelæring i matematikk? Hva må  alle lære for å oppnå dybdelæring? Hvilke metoder kan bidra til dybdelæring? Kurset har to moduler som tilbys påfølgende dager. Velg en eller begge.

Modul 1: Matematikk og dybdelæring – grunnleggende kunnskap om titallsystem og regnearter (vekt på subtraksjon og multiplikasjon).  Bestillingskurs, ønsker dere dette kurset send oss en epost.

CAS2-Rating-skala

CAS2 Rating-skala er skolens og barnehagens verktøy til kunnskap  kognitive prosesser hos barn som ikke lærer og utvikler seg som forventet.
”Dirigenten”(Planlegging) finner lure måter, setter i verk og har kontroll. Planleggingsprosesser er en av de viktigste komponentene i det som ofte kalles eksekutive funksjoner.
”Vekkeren” (Oppmerksomhet) sørger for at en er på ”Alerten” og oppmerksom, slik at en kan fokusere, og holde på en stund.
”Oppdageren” (Simultan)ser nye sammenhenger og helheter, og oppdager likheter og forskjeller i en Simultan prosess.
”Kø-ordneren” (Suksessiv) passer på rekkefølgen av inntrykk og av bevegelser som skjer Suksessivt i handlinger.
Med kunnskap om disse prosessene – PASS – blir det lettere å tilpasse opplæringen.

Det er ikke kompetansekrav for å delta på kurset, men den som ønsker å bli sertifisert må ha utdanning som lærer (skole/ barnehage), barnevernspedagog eller tilsvarende. For å bli sertifisert må du også fylle ut skalaen for fem personer, og sende inn kopi av den ene sammen med en kort rapport etter mal som du får på kurset. Denne får du individuell tilbakemelding på sammen med sertifiseringsbevis. Du kan delta på kurset selv om du ikke ønsker å sertifisere deg for å bli testleder for CAS2 rating-skala. Du vil likevel ha utbytte av kunnskap om PASS-prosessene, og hvordan de er aktive når barn og unge skal lære.

Interessert?- se i nettbutikken eller send oss en epost.

 

Les mer om CAS2 Rating-skala
Kursprogram

Grunnlaget – begrepslæring – dybdelæring

Kurset gir en innføring i Nyborgs modell for begrepsundervisning (BU-modellen), som er basert på forskning om begrepslæring.
Å lære begreper er å lære “overføring”. Det matcher Pellegrino & Hiltons beskrivelse av dybdelæring:  Å lære slik at det som er lært i en situasjon kan brukes i andre situasjoner.
I kurset veksler vi mellom presentasjon av teori,  praktiske eksempler og praksis.
Kurset går over to dager. Etter kurset har du fått ny innsikt i læringspsykologien, og du kan begynne å bruke Nyborgs modell for begrepsundervisning i praksis.
Dette er kunnskap som gjelder for all læring, men i disse kursene ”spisser” vi mot begynneropplæring og spesialundervisning når det gjelder eksempler og arbeidsmåter.

Dette er et bestillingskurs, send epost om dere ønsker dette kurset. Når du drar på Vossakurs er du på kurs fra du går av toget klokka kvart på to og har fått installert deg der du skal overnatte. Neste dag fortsetter kurset, men skal du østover gir vi deg litt tid  til å rusle i ”Vangsgato” før du setter deg på toget klokka 1710.  Der kan du kikke i særegne butikker med lokalt utvalg eller se på lokal kunst.
Felles måltid om kvelden er inkludert i oppholdsutgiftene, og en viktig del av kurset.

Kursholder er Gunvor Sønnesyn, mangeårig lærer og PP-rådgiver. Hun har utarbeidet GRUNNLAGETTM på basis av Nyborgs BU-modell og den ”gamle” BU-kofferten – også kalt ”Nyborg-kofferten”.

Les mer om begrepslæring, begrepsundervisning og BU-modellen.
Kursprogram

Kokebok for individuell opplæringsplan

Lag individuelle opplæringsplaner som er nyttige for spesialundervisningen.

Alt for ofte hører vi om IOP’er som produseres for skuffen, og som ikke fungerer som redskap for det daglige arbeidet med spesialundervisningen. Derfor dette kurset, og formålet er at IOP’en skal være et nyttig verktøy for arbeidet ditt som spesialpedagog.
I kurset får du redskaper til å analysere målene som er satt for elevens IOP, slik at planene for uka og for timen får tydelig retning mot målet, og med et innhold som gjør at delmål kan krysses ut når de er lært.

Vi oppfordrer deltakerne til å ta med egne case,  og gjerne sende inn på forhånd (anonymisert), slik at vi kan ta det inn i eksemplene. Kurset kokebok for IOP er bestillingskurs. Send epost om dere er interessert.  

Førsteklasses

Vossakurs to dager har en  kurspris kr 2980 inkluderer kursavgift, overnatting med frokost, varmt kveldsmåltid, lunsj og kursmateriell. Send epost om du vil melde deg på

Hva er dybdelæring? Hvordan støtter vi dybdelæring i begynneropplæringa? Hva må alle lære for å oppnå dybdelæring? Hvilke metoder kan bidra til dybdelæring?

Dybdelæring blir ofte beskrevet som overføring av læring; det en har lært i en situasjon overføres til en annen.

Etter kurset har du lært noe om hvordan du kan legge til rette for dybdelæring i begynneropplæringa, og hvordan du senere kan utnytte barnas dybdekunnskap i lese- skrive og regneopplæringa, og i arbeidet med barnas sosiale kompetanse.

Les mer om begrepslæring, begrepsundervisning og BU-modellen

Vossakurs

Når du drar på Vossakurs er du på kurs fra du går av toget klokka kvart på to og har fått installert deg der du skal overnatte. Neste dag fortsetter kurset, men skal du østover gir vi deg litt tid  til å rusle i ”Vangsgato” før du setter deg på toget klokka 1710.  Der kan du kikke i særegne butikker med lokalt utvalg eller se på lokal kunst.
Felles måltid om kvelden er inkludert i oppholdsutgiftene, og en viktig del av kurset. Under pandemien er alle våre kurs på Zoom