Finn like og ulike….

Se på figurene i boksene som har pil mellom seg. De har noen likheter og noen forskjeller. Å oppdage og sette ord på disse gir en språklig bevissthet som har stor betydning for måtene en tenker på.