PASS Neurocognitive basis

for inclusive eduaction

PASSie-prosjektet, er et Erasmus+ prosjekt med prosjektpartnere fra University of Cyprus, National and Kapodistrian University of Athens, DYS-Centrum Praha, Skolutvecklarna i Sverige, med  Pedverket Kompetanse, Norge, som koordinator. Her kan du lese mer om bakgrunnen for prosjektet. En hovedaktivitet i prosjektet er PASSie-konferansen i Oslo 8.-9. september 2022. Link til program og påmelding finner du nederst på siden.

Salamanca-erklæringen fra 1994, FNs «White Paper» for inkluderende opplæring, slår fast at alle barn og unge har rett til å ha utbytte av opplæringen i en inkluderende skole. I paragraf 2 heter det:

  • Every child has a fundamental right to education, and must be given the opportunity to achieve and maintain an acceptable level of learning
  • Every child has unique characteristics, interests, abilities and learning needs
  • Education systems should be designed and educational programmes implemented to take into account the wide diversity of these characteristics and needs
  • Those with special educational needs must have access to regular schools which should accommodate them within a childcentered pedagogy capable of meeting these needs

Alle barn og unge lærer ikke på samme måte. PASS-teorien planning-attention-simultaneous-successive, er et analyseredskap som hjelper oss å forstå likheter og ulikheter i barns læring, og hvordan disse er relatert til vansker med å nå viktige utviklings- og læringsmål. “Vi får nye briller å se barna med”, sier lærere som har lært om PASS-prosessene og hvordan de henger sammen med barnas læring.  Slik blir det lettere å se hva som ligger bak ulikhetene i en klasse, og møte de ulike behovene i den ordinære opplæringen. Det kan gjøre behovet for spesialundervisning mindre.

 

 

 

Planleggingsprosesser

Når vi skal gjøre noe

Oppmerksomhet

Når vi legger merke til noe

Simultane prosesser

Når vi får “det store bildet” og ser sammenhenger

Suksessive prosesser

Når vi oppfatter det som kommer i rekkefølge

PASS-teorien ble utviklet av Jack Naglieri og J.P. Das, med basis i Alexander Lurias forskning. I omfattende forskning fra 1970 til 1994, da PASS-teorien ble publisert, ble det funnet relasjoner til lærevansker på ulike områder og til ulike diagnoser. Denne type forskning pågår fortsatt i ulike forskningsmiljøer verden rundt, og bekrefter det som allerede Luria hevdet; disse typene av prosesser er grunnleggende i all mental aktivitet hos mennesker. Noe av denne forskningen ble presentert på PASSie-konferansen 8.- 9. september.

Mange PP-rådgivere kjenner PASS-teorien gjennom evnetesten CAS2, Cognitive Assessment System, som nettopp gir en PASS-profil som viser eventuell styrke og vanske når det gjelder disse prosessene. Men PASS-teorien har en betydning langt ut over spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

PASS-teorien kan bidra til at prosessvansker gjenkjennes og kan møtes. Den gir også muligheter for å identifisere prosesskrav i viktige læreoppgaver, slik at disse kan undervises på måter som aktiviserer alle prosessene, og gir læringsstøtte til barn med ulike typer prosesseringsvansker.

PASSie-prosjektet er et ERASMUS+ prosjekt med partnere fra Hellas, Kypros, Tsjekkia, Sverige og Norge.

Read this page in English.