Kursprogram Toscanakurs –  Kokebok for spesialundervisning
Vi bruker kurslokaler på Relais i Piastroni

KURSPROGRAM
Kokebok i spesialundervisning Toscanakurset 2018

Onsdag 2. mai: Kursdag
0830-1300 Spesialundervisning og dybdelæring. Hva må alle kunne for å overføre det de lærer til nye situasjoner? Hvordan kan vi støtte slik læring?
1430-1700 Hva må alle kunne for å lese med flyt og forståelse for innholdet?

Torsdag 3. mai: Kurs- og turdag
0830 -1300 Hva må alle kunne for å regne subtraksjon og multiplikasjon?

Fredag 4. mai:  Kursdag
0830-1300 Hva må alle kunne for å regne med brøk og desimaltall?
1400-1600 Hva må alle kunne for å ha en uanstrengt håndskrift?

Lørdag 5. mai: Kursdag  reisedag
0830-1300 Hva må alle kunne for å “lese” klokka?
Oppsummering
Lunsj
1500 Avreise  til Roma