Kokebok for IOP

Du synes kanskje kokebok høres litt vel “instrumentelt” ut?
Kanskje det, men da må en huske at  kokeboka er utgangspunktet, og så blir maten god nettopp fordi hver kokk lager den på sin måte.

Kursprogram

0900   Presentasjon – oppstart
0915  IOP’en sin rolle i å gjennomføre vedtak om spesialundervisning
1000  Hva må vi vite for å lage IOP? Hvordan skaffer vi oss slik informasjon?
Hvordan sikre progresjon i IO-planen?
1100  IOP og kompetansemål. Hjelpeskjema for å lage konkrete delmål
1200   Lunsj
1245  Fra fokus på mål til fokus på tiltak. Arbeid med case – vi arbeider med analyser som tar oss fra mål-tenking til  å tenke tiltak
1445  Oppsummering
1500   Slutt

Dette kurset har vært under utvikling høsten 2017, og etter hvert er vi fornøyd med innholdet. Vi har utelatt det du kan lese selv i Veileder til spesialundervisning, og lagt vekt på verktøy for praksis. Hvordan kan vi bryte ned mål og beskrive arbeidsmåter som fungerer? Disse kursene skal ikke ha mange deltakere, så dette er ikke kurset for den som vil ha en rygg å “gjemme seg bak”. Velkommen på kurs!