Kursprogram for ACFS-no kurs – dynamisk kartlegging

KOMPETANSEKRAV: Barnehagelærer, spesialpedagog, vernepleier, psykolog.

Kursprogram ACFS og Dynamisk kartlegging

Dag 1- Dynamisk Kartlegging og ACFS
0830  Velkommen – presentasjon
Dynamisk kartlegging, en teoretisk innføring
1200   Lunsj
1245   ACFS
Deltest 1. Klassifikasjon. Gjennomgang – demonstrasjon – skåring og tolking. Øving
Deltest 2. Auditivt sekvensminne. Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking. Øving
1530   Slutt

DAG 2-ACFS og Tiltak
0830 
Deltest 3. Visuelt korttidsminne . Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking.Øving
Deltest 4. Sekvensielt mønster. Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking. Øving
1200 Lunsj
1245  Vurdering, rapportering og tiltak etter ACFS kartlegging
1530   Slutt

Sertifiseringskurs for bruk av ACFS-testen
ACFS står for Application of Cognitive Functions Scale – ACFS-no  (Lidz & Jepsen, oversatt og tilrettelagt av Hem & Sønnesyn)
ACFS er et praktisk test/kartleggingsverktøy der test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvordan barnet bruker kognitive prosesser under læring. I dynamisk kartlegging utforsker en barnets nærmeste utviklingssone (Vygotsky). Testen viser og vurderer hvordan barnet gjennomfører gitte oppgaver. Dette er ikke en test som vurderer barnet mot andre barn, men barnet i forhold til gitte oppgaver.

Meld deg på ved å kjøpe kursplass i nettbutikken.