KURSPROGRAM

Begrepslæring – begrepsundervisning


Sted: Oslo P-hotels, Grensen 19
Tid: 13.-14.juni 2017 eller 27-28. september 2017

 

1. kursdag  09:00-15:30:

 •  Introduksjon
 •  Hvordan lærer barn språk?
 •  Viktige læreprosesser  og resultat av læring
 •  Grunnleggende begrepssystemer
 •  Begrepsundervisningmodellen
 •  Øving i å bruke modellen
 •  Oppsummering

2. kursdag  08.30-15.00:

 •  Vi samler trådene etter første dag
 •  PSI-modellen, en modell av samspillet mellom barnet og konteksten nå barnet lærer
 •  Grunnleggende begrepssystemer og skolefag
 •  CASE-presentasjoner
 •  Begrepsundervisningmodellen og skolefag
 •  Planlegging av egen praksis
 •  Oppsummering

Vel møtt til kurs!