Kompetansesenter

Pedverket har knyttet til seg medarbeidere som har lang erfaring på alle nivåer i PP-tjenesten. Vi vil bidra til å stadig øke kvaliteten,  og styrke rettssikkerheten til foreldre og kommuner i forhold til de oppgaver PPT er pålagt gjennom lov og tradisjon. Den offentlige forvaltning og kommunenes ansvar for støtte og hjelpetjenester i forhold til barnehage og skolebarn er stadig i endring og gir stadig nye utfordringer til de ansatte både på individ og systemnivå. Pedverket Kompetanse samarbeider med høgskoler og det statlige spesial-pedagogiske støttesystem om kurs og utdanning som er spesielt tilrettelagt for PP-rådgivere.Vi har kontakt med PP-rådgivere i hele landet og støtter dem i tolkning og forståelse av resultatene av kartleggingsarbeidet som de har gjort. Pedverket Kompetanse er eit ressurs- og kompetansesenter for heim, skule og PPT. Pedverket utviklar og produserer kartleggingsverktøy, læremiddel og driv kursverksemd.