Hvordan Du Vinner Jackpotten På Spilleautomater Online Casino Setter Inn 10 Euro Nettkasinoer Paypal Innskudd Casino Med Gratis Spinnbonus De Beste Spilleautomattriksene

Kompetansesenter

Pedverket har knyttet til seg medarbeidere som har lang erfaring på alle nivåer i PP-tjenesten. Vi vil bidra til å stadig øke kvaliteten,  og styrke rettssikkerheten til foreldre og kommuner i forhold til de oppgaver PPT er pålagt gjennom lov og tradisjon. Den offentlige forvaltning og kommunenes ansvar for støtte og hjelpetjenester i forhold til barnehage og skolebarn er stadig i endring og gir stadig nye utfordringer til de ansatte både på individ og systemnivå. Pedverket Kompetanse samarbeider med høgskoler og det statlige spesial-pedagogiske støttesystem om kurs og utdanning som er spesielt tilrettelagt for PP-rådgivere.Vi har kontakt med PP-rådgivere i hele landet og støtter dem i tolkning og forståelse av resultatene av kartleggingsarbeidet som de har gjort. Pedverket Kompetanse er eit ressurs- og kompetansesenter for heim, skule og PPT. Pedverket utviklar og produserer kartleggingsverktøy, læremiddel og driv kursverksemd.